TÜV AUSTRIA: Η πιστοποίηση απαντά στις προκλήσεις βιωσιμότητας

Ο πρωτογενής τομέας δυναμικός παράγοντας της εθνικής, της ευρωπαϊκής, αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας

του Στέλιου Βαπορίδη, υπεύθυνου Ανάπτυξης Αγροδιατροφικού Τομέα & επικεφαλής Επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης

Βασικός στόχος του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της περιόδου 2023-2027 είναι η υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των τομέων της γεωργίας και των τροφίμων, τόσο με τη διασφάλιση βιώσιμων αγροτικών εισοδημάτων και την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας, όσο και με την υποστήριξη του κοινωνικοοικονομικού ιστού των αγροτικών περιοχών. Παράλληλα, συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, η μείωση του κόστους παραγωγής, με ταυτόχρονη την ποιοτική αναβάθμισή της και η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας μέσω της πιστοποίησης αποτελούν τις παρεμβάσεις που έχουν σημειωθεί, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της νέας ΚΑΠ. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η διαπραγματευτική θέση των παραγωγών.

Ελληνικές καλλιέργειες: Η μεγάλη πρόκληση βιωσιμότητας

Μια σημαντική, ωστόσο, πρόκληση βιωσιμότητας των ελληνικών καλλιεργειών αναπόφευκτα αποτελεί η μεγάλη αύξηση του κόστους ενέργειας, όπως το ηλεκτρικό ρεύμα και η χρήση καυσίμων, που αυξάνει το ήδη υψηλό κόστος παραγωγής των προϊόντων.

Οι υψηλές τιμές στην ενέργεια σε συνδυασμό με την Πράσινη Συμφωνία, τους στόχους που έχουν τεθεί, καθώς και την κλιματική αλλαγή συνθέτουν μια νέα πραγματικότητα αυξημένων απαιτήσεων, οι οποίες προϋποθέτουν καλύτερο και συστηματικότερο τρόπο οργάνωσης της αγροτικής παραγωγής.

Τα εργαλεία για την καλύτερη οργάνωση της αγροτικής παραγωγής υπάρχουν, ενισχύονται και εξελίσσονται, όπως η χρήση συστημάτων ευφυούς γεωργίας και νέων τεχνολογιών, η δημιουργία συλλογικών σχημάτων, η εκπαίδευση κ.λπ. Επιπλέον, η εγκατάσταση και η εφαρμογή συστημάτων ποιότητας, όπως η ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών, αποτελούν, μεταξύ άλλων, τα μέσα για την επαλήθευση της ορθής χρήσης, καθώς και του αποτελεσματικότερου ελέγχου των προαναφερθέντων εργαλείων.

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιεργειών

Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιεργειών είναι μία εναλλακτική της συμβατικής, φιλοπεριβαλλοντικής μεθόδου γεωργικής παραγωγής, η οποία στηρίζεται στην ορθολογική χρήση όλων των εισροών της καλλιέργειας, τη μείωση της χρήσης χημικών σκευασμάτων και τη μη ανεξέλεγκτη εφαρμογή καλλιεργητικών επεμβάσεων, ενώ τα πιστοποιημένα προϊόντα απευθύνονται σε αγορές ευρείας κατανάλωσης με ξεχωριστή τοποθέτηση και σχετική σήμανση.

Παράλληλα, οι παραγωγοί ή τα συλλογικά σχήματα, που εφαρμόζουν ένα τέτοιο σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, στη μείωση της αλόγιστης χρήσης ενέργειας μέσα από εξατομικευμένα σχέδια διαχείρισης (π.χ. άρδευση), στα οποία αναγνωρίζονται οι πραγματικές ανάγκες των εκάστοτε καλλιεργειών, αφού ληφθούν και αξιολογηθούν τεκμηριωμένα τα απαιτούμενα δεδομένα.

Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς παράγοντες που επιδρά καταλυτικά τόσο στην εθνική, όσο και στην ευρωπαϊκή, αλλά και στην παγκόσμια οικονομία. Η διασφάλιση και η επάρκεια παραγωγής ποιοτικών πρώτων υλών με σεβασμό στο περιβάλλον, στον παραγωγό και στον καταναλωτή αποτελεί έναν στόχο στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη και την ευημερία των κοινωνιών.

Η TÜV AUSTRIA, με παρουσία 25 χρόνων στην ελληνική αγορά, συνδυάζει τη διεθνή αναγνώριση του κύρους των πιστοποιητικών της με την υψηλή τεχνογνωσία στο πεδίο του αγροδιατροφικού τομέα της χώρας μας, εξασφαλίζοντας την αξιόπιστη και αποτελεσματική προβολή κάθε πιστοποιημένης ελληνικής αγροτικής επιχείρησης.

Η TÜV AUSTRIA αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο συνεργάτη, με υπηρεσίες Πιστοποίησης Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (GLOBALG.A.P., Agro 2), Ορθών Κοινωνικών Πρακτικών (GRASP module), Βιολογικής Γεωργίας, καθώς και με το πληρέστερο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών πιστοποίησης στον τομέα των τροφίμων (ISO 22000, FSSC 22000, IFS, BRC κ.λπ.), καλύπτοντας κάθε επιχειρηματική ανάγκη πιστοποίησης με συνέπεια, αμεσότητα και κυρίως οικονομία κλίμακας, ενώ προσφέρει συνδυασμένες υπηρεσίες ελέγχων.

Διανύοντας μια περίοδο έντονων αλλαγών και επανακαθορισμού των αναγκών του επιχειρείν, η TÜV AUSTRIA πρωτοπορεί και καινοτομεί, ενώ προσαρμόζει το μεγάλο εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών της στις ανάγκες και στις προκλήσεις που αναδύονται στην αγορά, με αφετηρία τη φιλοσοφία της ότι «H Πιστοποίηση είναι Πολιτισμός».