Η «ΥΧ» καταγράφει την εξέλιξη των τιµών από την πηγή στην κατανάλωση

Η «ΥΧ» καταγράφει την εξέλιξη των τιµών από την πηγή στην κατανάλωση

Το θέµα των τιµών των αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων, η διαµόρφωση και η διακύµανσή τους σε όλα τα στάδια της διαδροµής τους, από το χωράφι και την κτηνοτροφική µονάδα µέχρι το ράφι της λιανικής και τον πάγκο της λαϊκής, καθώς και η διακίνησή τους στις αγορές του εξωτερικού, αποτελεί πάγιο ανοιχτό ζήτηµα για τους ανθρώπους που ασχολούνται µε τον χώρο.

Με το σκεπτικό ότι η συστηµατική αποτύπωση και συγκριτική παρατήρηση της διακύµανσης των τιµών των εποχικών προϊόντων και τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από αυτήν µπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιµο εργαλείο, η «ΥΧ» εγκαινιάζει αυτή την προσπάθεια. Με το βλέµµα στραµµένο στον ίδιο τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, στο ζητούµενο για τη στήριξη και την ανάπτυξη της αγροτικής οικονοµίας, η εφηµερίδα φιλοδοξεί να καταγράψει και να επισηµάνει τα προβλήµατα και τις στρεβλώσεις, για τις οποίες πολύς λόγος γίνεται, να αποτυπώσει την πραγµατικότητα, να δώσει απαντήσεις, να εξάγει συµπεράσµατα.

Οι τιµές που θα δηµοσιεύονται κάθε εβδοµάδα, προέρχονται από τις εξής πηγές: για τις λαϊκές αγορές και τα σούπερ µάρκετ από το παρατηρητήριο τιµών του υπουργείου Ανάπτυξης, για τα δηµοπρατήρια και τις δύο µεγάλες αγορές χονδρικής –Αθήνας (ΟΚΑΑ) και Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ)– από τις αντίστοιχες αναρτήσεις τους στο διαδίκτυο. Οι τιµές παραγωγού, οι οποίες δεν καταχωρούνται από κάποιον επίσηµο φορέα (µε εξαίρεση την τιµή του αρνιού και του µοσχαριού που ανακοινώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αξιοποιούµε), η «ΥΧ» αξιοποιεί ένα ευρύ και αντιπροσωπευτικό δίκτυο µεµονωµένων παραγωγών και συνεταιρισµών τους, επιδιώκοντας την όσο το δυνατόν πιο αντικειµενική συλλογή τιµών παραγωγού. 

Μελίνα Ζιάγκου

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο στην “Ύπαιθρος Χώρα” που κυκλοφορεί