Βαµβακοκαλλιέργεια: Σπόρος Ελλάδας στα βάθη της Ανατολής

Ο όµιλος Ευθυµιάδη συνδράµει την προσπάθεια του Αζερµπαϊτζάν για ανασύσταση του πρωτογενούς τοµέα

Σπόρος Ελλάδας στα βάθη της Ανατολής

Ελληνικό χρώµα θα έχει φέτος η συγκοµιδή βάµβακος στο µακρινό Αζερµπαϊτζάν, καθώς για ένα –µικρό– τµήµα της καλλιέργειας αξιοποιούνται, για πρώτη φορά, ποικιλίες σπόρων µιας ελληνικής εταιρείας. Ο όµιλος Redestos Efthymiadis Agrotechnology Group, προχωρώντας σε εµπορική συµφωνία µε το υπουργείο Γεωργίας του Αζερµπαϊτζάν, θα προµηθεύσει τη χώρα, πιλοτικά φέτος, µε έναν τόνο σπόρους, θέτοντας τις βάσεις για µια ευρύτερη συνεργασία µε τη χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 

Στη βάση της σχετικής συµφωνίας, φέτος 500 στρέµµατα αζερικής γης θα σπαρθούν µε τρεις ελληνικές ποικιλίες βάµβακος της θυγατρικής του οµίλου Ευθυµιάδη στον τοµέα του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, Bios Agrosystems. Πρόκειται για ελληνικές ποικιλίες βάµβακος µε πρωτογενές φυτικό γενετικό υλικό. Στόχος είναι να επιβεβαιωθεί η προσαρµοστικότητα των ποικιλιών επί αζερικού εδάφους, προοπτική που έχει ήδη επαληθεύσει η πειραµατική δραστηριότητα του ελληνικού οµίλου στο Αζερµπαϊτζάν, εδώ και µία διετία, καθώς, λόγω γεωγραφικής θέσης, οι κλιµατολογικές συνθήκες δεν απέχουν πολύ από τις ελληνικές. 

Εφόσον η πιλοτική καλλιέργεια τελεσφορήσει, από το επόµενο έτος η συµφωνία θα ενεργοποιηθεί µε κανονικές εµπορικές ποσότητες. Μάλιστα, το βάθος της δεν αποκλείεται να είναι πολύ µεγαλύτερο, καθώς η κυβέρνηση του Αζερµπαϊτζάν έχει θέσει ως στόχο την ανασύσταση και τον εκµοντερνισµό της αγροτικής παραγωγής, που σήµερα χρησιµοποιεί απαρχαιωµένες µεθόδους, σε µια προσπάθεια να µειώσει την εξάρτησή της από το πετρέλαιο. 

Σε αυτό το εγχείρηµα φαίνεται ότι βρίσκει έναν σύµµαχο στον ελληνικό όµιλο, ο οποίος θα συνδράµει µε τα προϊόντα και την τεχνογνωσία του την προσπάθεια της χώρας να αποκτήσει ξανά µια θέση στον παγκόσµιο αγροτικό χάρτη, εισάγοντας νέες ποικιλίες, νέες µεθόδους καλλιέργειας και νέα µέσα ελέγχου και εγγύησης της ποιότητας των τελικών προϊόντων. 

Εξωστρέφεια

Η είσοδος του Redestos Efthymiadis Agrotechnology Group στο Αζερµπαϊτζάν έχει τις ευλογίες της κυβέρνησης της χώρας (οι περισσότερες σχετικές υποδοµές είναι ηµικρατικές), µε τον όµιλο να διατηρεί ανοιχτή γραµµή επαφής µε το αρµόδιο υπουργείο Γεωργίας. Πρόσφατα, ο αντιπρόεδρος του ελληνικού οµίλου, Θύµης Ευθυµιάδης, συναντήθηκε στο Μπακού µε υψηλόβαθµους αξιωµατούχους του υπουργείου, προκειµένου να διευθετηθούν και οι τελευταίες λεπτοµέρειες της εµπορικής συµφωνίας. 

Μιλώντας για το όλο εγχείρηµα στην «ΥΧ», ο κ. Ευθυµιάδης εξήγησε ότι εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του οµίλου για δυναµική επέκταση –στον κλάδο του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού και όχι µόνο– σε αγορές εκτός ελληνικών συνόρων. «Πρόκειται για µια παρθένα περιοχή. Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του οµίλου και διερευνώντας τις διεθνείς ευκαιρίες, τα βήµατά µας οδήγησαν στην περιοχή, η οποία έχει ένα προφίλ, που ευθυγραµµίζεται µε τα διεθνή αναπτυξιακά µας πλάνα», τόνισε ο ίδιος.

Ο ζωτικός χώρος ενδιαφέροντος του οµίλου περιλαµβάνει, εκτός από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Τουρκία, τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, µε το Αζερµπαϊτζάν να λειτουργεί ως «πιλότος» για περαιτέρω επέκταση στην περιοχή, σε αγορές όπως αυτές της Γεωργίας και της Αρµενίας. Άλλωστε, όραµα του ελληνικού οµίλου, µε έδρα τη Βόρεια Ελλάδα, που έχει συµπληρώσει 80 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στον χώρο της αγροτεχνολογίας, είναι να εξελίξει την Ελλάδα σε κέντρο της παραγωγής φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού σε κλάδους όπως το βαµβάκι και τα κτηνοτροφικά φυτά, για όλη την ευρύτερη περιοχή.

Στρατηγικές συµµαχίες 

Σπόρος Ελλάδας στα βάθη της Ανατολής«Είναι µεγάλο πρότζεκτ και δεν ξέρουµε ακόµη το βάθος του», πρόσθεσε ο κ. Ευθυµιάδης. Ο ίδιος δεν απέκλεισε το ενδεχόµενο, εφόσον το εγχείρηµα αποκτήσει στο µέλλον, εκτός από εµπορική, και κάποια άλλη επενδυτική µορφή, ο ελληνικός όµιλος να συµπράξει µε κάποιον τοπικό εταίρο για την περαιτέρω ανάπτυξή του. Η περαιτέρω διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων του οµίλου, άλλωστε, αποτελεί κοµβικό τµήµα της στρατηγικής του. 

Σήµερα, ο όµιλος διαθέτει έξι διαφορετικές βιοµηχανικές εγκαταστάσεις –όλες στην Ελλάδα– και τέσσερις θυγατρικές στο εξωτερικό. Οι δέκα επιχειρήσεις, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που έχει υπό την οµπρέλα του, ασχολούνται µε την παραγωγή, την έρευνα και την ανάπτυξη, καθώς και την παροχή υπηρεσιών στην αγροτική οικονοµία.

Και δενδρώδεις καλλιέργειες

Πέρα από την εξασφάλιση επίσηµης άδειας για εγγραφή των τριών ελληνικών ποικιλιών βάµβακος στους επίσηµους καταλόγους του Αζερµπαϊτζάν, ο ελληνικός όµιλος έχει σε εξέλιξη πειραµατικές διεργασίες και σε ό,τι αφορά τις δενδρώδεις καλλιέργειες. Σύµφωνα µε τον κ. Ευθυµιάδη, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι το αζερικό έδαφος είναι γόνιµο, από το επόµενο έτος ο όµιλος θα µπορέσει να εισέλθει εµπορικά και σε αυτό το κοµµάτι. Έτερο σηµείο, στο οποίο το Redestos Efthymiadis Agrotechnology Group θα συνδράµει την προσπάθεια του Αζερµπαϊτζάν για αναγέννηση της αγροτικής παραγωγής, είναι η δηµιουργία νέων και η βελτίωση των υφιστάµενων υποδοµών ελέγχου της ποιότητας των παραγόµενων αγροτικών προϊόντων. «Σήµερα από τη χώρα λείπουν οι υποδοµές, για παράδειγµα σε επίπεδο ιχνηλασιµότητας, που θα δώσουν στο τελικό προϊόν ένα ‘‘διαβατήριο ποιότητας’’, ώστε να ανοίξει τον δρόµο των εξαγωγών», εξήγησε, µιλώντας στην «ΥΧ», ο αντιπρόεδρος του ελληνικού οµίλου.

Νατάσα Φραγκούλη