Βιολογική του 2017: Μπήκε το 100% στους αγρότες που δεν είχαν πληρωθεί καθόλου;

-Διαφήμιση-
gaia-sense
Γνωρίζετε αν μπήκε το 100% για τη βιολογική του 2017 στους αγρότες που δεν είχαν πληρωθεί καθόλου; Διότι, από σχόλια στο διαδίκτυο, αλλά και από άλλους γνωστούς μου, βλέπω να παραπονιούνται για λιγότερα…

 

Στους εγκεκριμένους δικαιούχους, οι οποίοι δεν πληρώθηκαν (για οποιονδήποτε λόγο) το 70% της ενίσχυσης, αλλά δεν είχαν κάποιο σημαντικό εύρημα που να μειώνει το αιτούμενο ποσό ενίσχυσης, πιστώθηκε στις 20/7 το 100% της ετήσιας ενίσχυσης για το Μ11.

Το ποσό αυτό, όμως, μπορεί να είναι μικρότερο αν, για παράδειγμα, ο παραγωγός το 2017 δήλωσε μη επιλέξιμες για ενίσχυση καλλιέργειες ή αν υπήρχε μετατόπιση ή/και αλλαγή των αρχικά δηλωμένων για το μέτρο αγροτεμαχίων. Ο καλύτερος τρόπος είναι να δείτε στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ αν υπήρχαν ευρήματα και το ποσοστό μείωσης που αφορά την ενίσχυση του εκάστοτε παραγωγού.

-Διαφήμιση-