Βραβείο στον εκκοκκιστή Σταμάτη Κουρούδη από το Διεθνές Επιχειρηματικό Συμβούλιο Τουρκίας

Βραβείο στον εκκοκκιστή Σταμάτη Κουρούδη από το Διεθνές Επιχειρηματικό Συμβούλιο Τουρκίας

Τον Σταμάτη Κουρούδη, πρόεδρο των Θρακικών Εκκοκκιστηρίων, τίμησε με αναμνηστική πλακέτα το Διεθνές Επιχειρηματικό Συμβούλιο της Τουρκίας – Επιτροπή Βαλκανικών Χωρών, για τις προσπάθειές του στην ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας.

Τα Θρακικά Εκκοκκιστήρια ήταν η πρώτη Εταιρεία, που το 1990 έκανε εξαγωγή βαμβακιού στην Τουρκία. Σήμερα, πάνω από το 50% του ελληνικού βαμβακιού αγοράζεται από τουρκικά κλωστήρια και το βαμβάκι είναι μαζί με τα παράγωγα πετρελαίου τα δύο βασικά προϊόντα που εξάγει η Ελλάδα στην Τουρκία.

Την απονομή της τιμητικής πλακέτας έκανε ο εκπρόσωπος για την Ελλάδα του Διεθνούς Επιχειρηματικού Συμβουλίου της Τουρκίας Λεβέντ Σαδίκ Αχμέτ.