Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση με τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα

Το διήμερο συνέδριο του δικτύου των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων, στις 27 και 28 Μαρτίου στην Αμφίκλεια, ανέδειξε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης της ελληνικής υπαίθρου.

Κοζάνη: Εργαστήρι φυσικής καλλιέργειας και αυτάρκειας με έμφαση στα πολυλειτουργικά αγροκτήματα

H θεσμοθέτηση των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων ανοίγει μια νέα αναπτυξιακή προοπτική και αποτελεί κεντρική πολιτική πρόταση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλη Αποστόλου. Τη θέση του αυτή επισφράγισε με την παρουσία του στις εργασίες του συνεδρίου. Έτσι, κλείνει και ο κύκλος της θεσμοθέτησης το νόμου 4235/2014, επί υπουργίας Τσαυτάρη.

Την εφαρμογή της νέας ΚΥΑ για τη λειτουργία των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων παρουσίασε στο συνέδριο ο γεωπόνος Δημήτριος Λάμπρου, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ, εστιάζοντας στα εξής σημεία:

«Το πολυλειτουργικό αγρόκτημα είναι αγροτική εκμετάλλευση που διαθέτει καλλιεργήσιμη έκταση, φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο. Έχει τη δυνατότητα να διαθέτει χώρο εστίασης ή δυνατότητα επίδειξης και παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας ή οικοτεχνικής μεταποίησης. Λειτουργεί με έμφαση στις τοπικές παραγωγικές δυνατότητες κάθε περιοχής με έμφαση στον πολιτισμό και την παράδοση του τόπου. Στόχος είναι να συμβάλλει στην ενίσχυση της αγροτικής δραστηριότητας, να προάγει εναλλακτικές μορφές αγροτικών δραστηριοτήτων και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Δικαίωμα λειτουργίας των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων έχουν: Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, συμπράξεις φυσικών ή και νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο ΜΑΑΕ και συμπράξεις φυσικών ή και νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο ΜΑΑΕ με άλλα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα. Το αγρόκτημα θα πρέπει να έχει αγροτικό προσανατολισμό φυτικής ή ζωικής κατεύθυνσης. Πρέπει να εστιάζει σε θέματα καινοτομίας και περιβάλλοντος, να αναδεικνύει τα ιδιαίτερα πολιτισμικά και παραδοσιακά στοιχεία του τόπου προέλευσής του και να ενισχύει την τοπική γαστρονομία. Μεταξύ των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων λειτουργεί και δίκτυο συνεργασίας ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Μέλη του ΔΙΣΠΑ θα είναι τα πιστοποιημένα Αγροκτήματα και η εποπτεία του δικτύου θα πραγματοποιείται από την διεύθυνση προγραμματισμού και εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ. Κάθε χρόνο θα αποστέλλει ετήσια έκθεση των πεπραγμένων του δικτύου αλλά και προτάσεις για τη βελτίωση των δράσεων. Τέλος το ΥΠΑΑΤ με την αντίστοιχή διεύθυνση θα εκδίδουν βεβαίωση τήρησης των απαιτήσεων λειτουργίας των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων».

Το μέλος της προσωρινής διοικούσας επιτροπής του ΔΙΣΠΑ, Κώστας Μώρος, μιλώντας στην «ΥΧ» τόνισε:

 «Η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) για τη λειτουργία των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Το διήμερο της Δευτέρας και Τρίτης που μας πέρασε, ολοκληρώσαμε τις εργασίες του συνεδρίου του δικτύου των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων. Συμμετείχαν 18 από τα 30 μέλη του δικτύου μας τα οποία αποτελούν τους πρωτεργάτες αυτού του εγχειρήματος που ξεκινήσαμε πριν από πολλά χρόνια. Καλύπτουμε το σύνολο της χώρας μας και πιστεύω μελλοντικά να υπερπολλαπλασιαστούμε. Μας δίνεται η δυνατότητα, μέσα από τον νόμο 4235/2014, να έχουμε ένα θεσμοθετημένο και ουσιαστικό ρόλο για την ανάδειξη αυτού του μοντέλου ανάπτυξης στον αγροτικό χώρο. Προβλήματα γραφειοκρατίας που συναντούσαμε στο παρελθόν σε έναν μεγάλο βαθμό θα ξεπεραστούν. Θα μπορούμε, ακόμη, να συμμετέχουμε σε διάφορα χρηματοδοτούμενα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Το βασικότερο από όλα, θα υπάρχει η δυνατότητα για συνεργασίας με διάφορες άλλες επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες για την αποτελεσματικότερη προώθηση των δραστηριοτήτων μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συνεργασία μας με μεγάλες τουριστικές μονάδες, κυρίως αστικών περιοχών, στις οποίες παρέχουμε υπηρεσίες και προϊόντα που δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στους πελάτες τους. Μέσα από αυτές τις συνέργειες, δίνεται η δυνατότητα να ενισχύσουμε τον τουρισμό αλλά και τον αγροτικό τομέα, με την προώθηση της τοπικής γαστρονομίας και των προϊόντων, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής».

Κλείνοντας, ο κ. Μώρος επεσήμανε τη συνέργεια όλων των φορέων, «γιατί η υπόθεση της ανάπτυξης της υπαίθρου πρέπει να μας αφορά όλους και μπορεί να αποτελέσει το κλειδί της εθνικής μας οικονομίας στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας».

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και εφαρμογών του ΕΛΓΟ-Δήμητρα, Χρήστος Παππάς, ανέδειξε τη σημασία της πιστοποίησης για την επιτυχία του εγχειρήματος:

 «Η πιστοποίηση των προϊόντων, πέρα από την αναγνωρισιμότητα και την ασφάλεια των τροφίμων, αποτελεί σήμερα για τις επιχειρήσεις ένα σημαντικό εργαλείο οργάνωσης, προβολής και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών. Ο ΕΛΓΟ-Δήμητρα μπορεί να συνδράμει στη σύνταξη ενός κανονισμού για την επισήμανση των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων. Είμαι σίγουρος ότι τα αγροκτήματα αυτού του τύπου θα αλλάξουν σελίδα στην ελληνική γεωργία, προσφέροντας ανάπτυξη, πλούτο, ποιοτικά αγροτικά προϊόντα και αναβαθμισμένες υπηρεσίες στην ύπαιθρο. Μπορούν να ανταγωνίζονται επάξια την εκτατική γεωργία, η οποία δεν έχει να προσφέρει τίποτα στον ελλαδικό χώρο. Για τη σήμανση των προϊόντων και υπηρεσιών του πολυλειτουργικού αγροκτήματος, θα πρέπει να εκπονηθεί ο αναγκαίος κανονισμός όπου θα προσδιορίζονται επακριβώς οι προϋποθέσεις απονομής και χρήσης του σήματος και πιθανών ενδείξεων».