Η χρηματοδότηση της Γεωργίας στην πορεία εξόδου από την κρίση

γράφει ο Νίκος Λάππας

-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Η χώρα συζητάει πλέον με απτά δεδομένα για την επόμενη μέρα. Μία μέρα όπου θα αρχίσουμε, σταδιακά βέβαια, να αντιμετωπίζουμε επώδυνα φαινόμενα, όπως για παράδειγμα:

  • Τις αιτίες μείωσης των αγροτικών εισοδημάτων.
  • Τη γενικευμένη αποεπένδυση.
  • Τις καλλιεργητικές και παραγωγικές επιλογές, με κριτήριο την ελαχιστοποίηση των αναγκών σε πιστώσεις και την αντικατάσταση προϊόντων εντάσεως κεφαλαίου με εκτατικά.
  • Τις μη ορθολογικές καλλιεργητικές πρακτικές.
  • Την περιορισμένη παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα.
  • Τη σύνδεση του αγρότη με τον προμηθευτή εφοδίων ή την επιχείρηση στην οποία διαθέτει το προϊόν του για εξασφάλιση πιστώσεων, με τρόπους που συχνά οδηγούν σε οικονομική εξάρτηση, αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, αδικαιολόγητες αυξήσεις στις τιμές εφοδίων, μειώσεις στις τιμές που πουλάει την παραγωγή του.

Για να υπάρξει το «αναπτυξιακό σοκ» που περιμένουμε, πρέπει, εκτός των άλλων, να καλυφθούν τα χρηματοδοτικά κενά που ταλανίζουν και τη γεωργία.

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Γιατί, όπως ανέφερε πρόσφατα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η πρόσβαση των αγροτών και των μικρότερων επιχειρήσεων στο τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας είναι προβληματική.

-Διαφήμιση-
συνεδριο αγροτεχνολογιας