Χρήση νέων τεχνολογιών στο πρόγραμμα της δακοκτονίας, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Προγράμματα συγκριτικών πειραματικών εργασιών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το ετήσιο πρόγραμμα Δακοκτονίας με σχετική απόφαση του ΥΠΑΑΤ, υλοποιεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ, με ερευνητικά ιδρύματα καθώς και άλλους επιστημονικούς και ιδιωτικούς φορείς.

Η υλοποίηση των παρακάτω συγκριτικών πειραματικών εργασιών από την Περιφέρεια Θεσσαλίας θα συμβάλλει καθοριστικά στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς και κατ’ επέκταση στην προστασία της ελαιοπαραγωγής, του εισοδήματος των αγροτών και της εθνικής οικονομίας.

Οι δράσεις

Οι πειραματικές αυτές εργασίες αφορούν συγκεκριμένα τις παρακάτω δράσεις:

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας δολωματικού ψεκασμού του εντομοκτόνου «Success 0.24CB» έναντι του δάκου (Bactrocera oleae) στην καλλιέργεια της ελιάς με τη χρήση Συστήματος μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους (ΣμηΕΑ), drones». Η οργάνωση και σχεδιασμός των εργασιών είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του ΥΠΑΑΤ, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και των εταιρειών «ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ» και «IONOS Μ.ΙΚΕ». Οι εργασίες πραγματοποιούνται ύστερα από χορήγηση στην εταιρεία «IONOS Μ.ΙΚΕ», σχετικής άδειας πειραματισμού από το αρμόδιο Τμήμα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του ΥΠΑΑΤ. Σκοπός των πειραματικών εργασιών είναι η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης ΣμηΕΑ στην εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών για την αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς σε ελαιώνες ποικίλης μορφολογίας συγκριτικά με τους ψεκασμούς από το έδαφος, όπως αυτός πραγματοποιείται από τα συνεργεία δακοκτονίας. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν από την εταιρεία «IONOS Μ.ΙΚΕ» συνολικά τρεις ψεκασμοί  ελαιοδένδρων με κατάλληλο ΣμηΕΑ (εξακόπτερο-10λτ.) σε ελαιώνες στην περιοχή της Καρίτσας και του Κόκκινου Νερού της ΠΕ Λάρισας, καθώς και στην περιοχή του Κεραμιδίου της ΠΕ Μαγνησίας, συνολικής έκτασης 200 στρ., έτσι ώστε να καλυφθούν διάφορα μικροπεριβάλλοντα και επίπεδα παραγωγής.

Δ. Σταυρίδης

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο του Τμ. Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της ΔΑΟ Λάρισας Δρ. Δημ. Σταυρίδη, «Η εφαρμογή του εντομοκτόνου συμπυκνωμένου δολώματος γίνεται κάθε τρίτο δέντρο και θα συγκριθεί με τον δολωματικό ψεκασμό με επίγειους ψεκαστήρες (επινώτιους ή γεωργικούς ελκυστήρες), που πραγματοποιούνται σε όμορους παραγωγικούς ελαιώνες. Ως μάρτυρες λαμβάνονται αψέκαστα αγροτεμάχια. Η αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων απέναντι στον δάκο θα εκτιμηθεί με καταμέτρηση των ακμαίων σε παγίδες McPhail και μέγεθος προσβολής σε καρπούς. Παράλληλα, θα μετρηθεί η επίδραση σε έντομα μη στόχους. Από τα πρώτα στοιχεία φαίνεται ότι, η γόνιμη προσβολή από το δάκο είναι μικρότερη στους ελαιόκαρπους, που εφαρμόζεται η πειραματική μέθοδος συγκριτικά με εκείνη της κλασικής από τα συνεργεία Δακοκτονίας. Η συνολική τεκμηριωμένη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών».

Στην πρόσφατη εφαρμογή, που πραγματοποιήθηκε στις περιοχές Καρίτσας και Κόκκινου Νερού της ΠΕ Λάρισας, παραβρέθηκαν στο πλαίσιο επιθεώρησης, εκπρόσωποι της Δ/νσης Προστασίας Φυτών του ΥΠΑΑΤ, ο προϊστάμενος του Τμ. Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της ΔΑΟ Λάρισας Δρ. Δημ. Σταυρίδης, ο καθηγητής Δενδροκομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Δρ. Νικ. Παπαδόπουλος, υπεύθυνος για την αξιολόγηση των πειραματικών εργασιών, οι γεωπόνοι επόπτες Δακοκτονίας του Τμ. Προστασίας Φυτών, Ποιοτ. και Φυτοϋγ. Ελέγχου κ.κ. Καλ. Τριανταφύλλου, Αθ. Μαλάκου, Αγγ. Εξάρχου, γεωπόνοι του τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης της «ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ» καθώς και εκπρόσωποι της «IONOS Μ.ΙΚΕ»

Παρακολούθηση της ανθεκτικότητας και της επικινδυνότητας για ανάπτυξη ανθεκτικότητας του δάκου της ελιάς στα εγκεκριμένα εντομοκτόνα καθώς και συστηματική καταχώρηση των στοιχείων της ανθεκτικότητας του δάκου στη Βάση Δεδομένων Γάλανθος». Σκοπός των εργασιών αυτών είναι η παρακολούθηση της ανθεκτικότητας του δάκου στα εγκεκριμένα σκευάσματα. Η παρακολούθηση γίνεται τόσο με κλασσικές βιοδοκιμές, όσο και με εφαρμογή διαγνωστικών, για μοριακούς δείκτες οι οποίοι προσδιορίστηκαν σε προηγούμενο στάδιο έρευνας, και μπορούν να προβλέψουν με ασφάλεια την επικινδυνότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Η εργασία πραγματοποιείται σε σημαντικές ελαιοκομικές περιοχές που «είναι υπό παρακολούθηση» την τελευταία πενταετία, για την πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Στο πλαίσιο της ίδιας δράσης θα πραγματοποιηθεί στη συνέχεια η συστηματική καταχώρηση των στοιχείων της ανθεκτικότητας του δάκου, στη διαδικτυακή πλατφόρμα ανοικτής πρόσβασης – Βάση Δεδομένων ανθεκτικότητας «Γάλανθος» (www.galanthos.gr). Η δράση αυτή υλοποιείται σε συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ (Τμήμα Προστασίας Φυτών), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Κρήτης με υπεύθυνο τον καθηγητή Δρ. Ιωάννη Βόντα.

*Χρήση εντομοπαθογόνων μυκήτων

Στόχος της τρίτης δράσης είναι η διερεύνηση της εντομοκτόνου δράσης ενδοφυτικών εντομοπαθογόνων μυκήτων για τη μείωση των προσβολών από το δάκο της ελιάς. Έχει αποδειχθεί από πρόσφατες μελέτες ότι πολλά στελέχη εντομοπαθογόνων μυκήτων μπορούν να αποικίσουν εντός των φυτικών ιστών και να δράσουν ενδοφυτικά. Επιπρόσθετα έχουν γίνει επιτυχημένες προσπάθειες τεχνητής εισαγωγής σε φυτά χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές. Ο φυσικός ή τεχνητός αυτός αποικισμός είναι ευεργετικός για το φυτό, καθώς έχει αναφερθεί ότι βελτιώνει την ανάπτυξη των φυτών και μειώνει την προσβολή από έντομα και ασθένειες διεγείροντας μηχανισμούς άμυνας, σε πολλές σημαντικές καλλιέργειες. Η συγκεκριμένη αυτή δράση θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Τμήμα Προστασίας Φυτών του ΥΠΑΑΤ και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με υπεύθυνο τον καθηγητή Δρ. Παναγιώτη Ηλιόπουλο.

Κ. Αγοραστός

Ο Περιφερειάρχης κ. Αγοραστός δήλωσε σχετικά ότι: «Η ελαιοπαραγωγή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες καλλιέργειες της περιοχής μας και γι αυτό η προστασία της και κατ’ επέκταση η προστασία του εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών είναι από τους πρωταρχικούς μας στόχους. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δείχνοντας το ενδιαφέρον και την ευαισθησία της για ακόμη μία φορά σχετικά με την εφαρμογή και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, εντάσσεται σε προγράμματα αξιολόγησης νέων μεθόδων με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση εχθρών των καλλιεργειών. Τα αποτελέσματα των πειραματικών εργασιών θα αξιολογηθούν από τα Πανεπιστήμια της Θεσσαλίας, του Γεωπονικού Αθηνών και της Κρήτης και θα διερευνηθεί στη συνέχεια η δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησής τους, στο πλαίσιο της Δακοκτονίας. Η δυνητική μελλοντική χρήση τους θα συμβάλλει ιδιαίτερα στην καλύτερη κάλυψη και μεγαλύτερη προστασία απόκρημνων και δύσβατων ελαιοκτημάτων.»