Yara Ελλάς: Δίπλα στον Έλληνα αγρότη

Πριν από δύο χρόνια σχεδόν, η Yara Ελλάς ανακοίνωνε την έναρξη της λειτουργίας της νέας ιδιόκτητης μονάδας ενσάκισης στον Βόλο. Πλησιάζοντας τις 1.000 ημέρες λειτουργίας χωρίς ατύχημα, η ομάδα της Yara Ελλάς έχει αξιοποιήσει την επένδυση και σχεδιάζει τα επόμενα βήματα.

Η συγκεκριμένη επένδυση ενίσχυσε την παρουσία της Yara Ελλάς στην αγορά, θέτοντας τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη και καλύτερη εξυπηρέτηση του δικτύου συνεργατών της. Ο καλύτερος έλεγχος της εφοδιαστικής αλυσίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και η διασφάλιση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τα πρότυπα της Yara, είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα αυτής της επένδυσης.

Το εργοστάσιο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις αυστηρότατες προδιαγραφές ασφαλείας που ορίζει η Yara International, οι οποίες είναι σύμφωνες με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, στοχεύοντας στην εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του εργοστασίου. Οι χώροι του εργοστασίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

✱ Αποθήκη χύδην

 Χώρος ενσάκισης

 Χώρος εναπόθεσης έτοιμων προϊόντων

 Κλειστός χώρος αποθήκευσης πρώτων υλών

 Κτήριο διοίκησης και γραφεία

Το εργοστάσιο βρίσκεται σε κομβικό σημείο, στη Β΄ Βιομηχανική Περιοχή, καθώς εξυπηρετείται από το λιμάνι του Βόλου για την παραλαβή πρώτων υλών, ενώ μπορεί να εξυπηρετήσει το σύνολο της ηπειρωτικής Ελλάδας, με τα έτοιμα προϊόντα του. Η γειτνίασή του με σημαντικές αγροτικές περιοχές, με βαρύνουσα σημασία στην εθνική αγροτική παραγωγή, καθιστά ακόμα πιο έντονη τη σημασία του για τη στήριξη των Ελλήνων αγροτών. Στα σχέδια της Yara Ελλάς είναι να γίνουν περαιτέρω επενδύσεις στο εργοστάσιο, που θα εμπλουτίσουν τις παραγωγικές δυνατότητές του και θα ενσωματώσουν νέες τεχνολογίες και καινοτομίες στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων με το εμπορικό σήμα της Yara.

Η αποστολή μας είναι «Να θρέψουμε υπεύθυνα τον παγκόσμιο πληθυσμό και να προστατεύσουμε τον πλανήτη» και το όραμά μας «Μια κοινωνία που βασίζεται στη συνεργασία, η εξάλειψη της πείνας, η προστασία του πλανήτη».

Η ανταπόκριση στις παγκόσμιες προκλήσεις αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του επιχειρηματικού μας μοντέλου και της στρατηγικής μας, με την επιχειρηματική μας δραστηριότητα που είναι μοναδική και προσφέρει αξία προς τους μετόχους και την κοινωνία. Η Yara προσφέρει αειφόρες λύσεις για τη γεωργία και το περιβάλλον.

Προσφέρουμε μια πλήρη γκάμα λύσεων, με λειτουργίες που βασίζονται στην αποτελεσματική μετατροπή της ενέργειας, των φυσικών ορυκτών και του αζώτου σε βασικά προϊόντα για τη γεωργία και τη βιομηχανία. Ως ο κορυφαίος παγκόσμιος προμηθευτής αζωτούχων λιπασμάτων και βιομηχανικών εφαρμογών, αξιοποιούμε την εμπειρία και τις γνώσεις μας για την προσαρμογή των λύσεων στις τοπικές ανάγκες. Αναπτύσσουμε τη γνώση για να βελτιώσουμε τη ζωή και διαφοροποιούμαστε μέσω των καινοτόμων λύσεων που προσφέρουμε και των συνεργασιών που συνάπτουμε, επιδιώκοντας τον διαμοιρασμό της γνώσης. Ενισχύουμε τη δράση μέσω ασφάλειας για τους υπαλλήλους μας, τους συνεργάτες και την κοινωνία.

Η Yara ιδρύθηκε το 1905 για να καταπολεμήσει το αναδυόμενο, τότε, πρόβλημα έλλειψης τροφής και σήμερα έχει παγκόσμια παρουσία με σχεδόν 17.000 υπαλλήλους, καταγράφοντας πωλήσεις σε περισσότερες από 160 χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Yara μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.yara.gr

  • ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
  • yara