Αρχική Αγορά

Υδατοκαλλιέργειες: Στους 1,08 εκατ. τόνους οι εκτροφές στην ΕΕ το 2022 – Στα 4,9 δισ. ευρώ η αξία

Το 2022, 4 χώρες της ΕΕ αντιπροσώπευαν μαζί περίπου τα δύο τρίτα (67%) της συνολικής παραγωγής εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών: Ισπανία (25%), Γαλλία (17%), Ελλάδα (13%) και Ιταλία (12%). 

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η παραγωγή της Νορβηγίας ξεπέρασε αυτή ολόκληρης της ΕΕ, με 1,66 εκατομμύρια τόνους παραγωγής, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων ήταν σολομός.

Υδατοκαλλιέργεια παραγωγής, 2022. Διάγραμμα ράβδων. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στο σύνολο δεδομένων παρακάτω.

Πηγή δεδομένων: fish_aq2a

Η παραγωγή στην ΕΕ επικεντρώνεται κυρίως σε είδη πτερυγίων (όπως η πέστροφα, η τσιπούρα, το λαβράκι, ο κυπρίνος, ο τόνος και ο σολομός) και τα μαλάκια (συμπεριλαμβανομένων των μυδιών, των στρειδιών και των αχιβάδων), τα οποία μαζί αντιπροσώπευαν σχεδόν το σύνολο της παραγωγής υδατοκαλλιέργειας κατά βάρος, το 2022. 

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Eurostat διαφορετικοί υδρόβιοι οργανισμοί έχουν διαφορετικές τιμές. Συγκεκριμένα, η αξία παραγωγής πέστροφας (15,1%) και λαβρακιού (14,0%) είχαν τα υψηλότερα μερίδια αξίας στον τομέα της υδροκαλλιέργειας εντός της ΕΕ.

Κύρια είδη στην υδατοκαλλιέργεια. Ραβδόγραμμα. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στο σύνολο δεδομένων παρακάτω.

Πηγή δεδομένων: fish_aq2a

Οι διακυμάνσεις στην παραγωγή γίνονται για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι ορισμένα από τα είδη εκτρέφονται και καλλιεργούνται αποκλειστικά για σκοπούς αποθήκευσης, ορισμένα είδη ψαριών δεν συλλέγονται ετησίως, ορισμένες επιχειρήσεις δοκιμάζουν νέα είδη καθώς και την παραγωγή ορισμένων ειδών σε πειραματικό στάδιο.

Οι αυξημένες τιμές της ενέργειας (λόγω του COVID και του πολέμου στην Ουκρανία) προκάλεσαν υψηλότερες τιμές παραγωγής, που αντικατοπτρίζονται και στις τιμές πώλησης. Ενώ η παραγωγή σε τόνους παρέμεινε η ίδια (ή ακόμη και μειώθηκε σε ορισμένες χώρες), η συνολική αξία παραγωγής σε ευρώ ανέβηκε υψηλότερα. Επιπλέον, ορισμένες επιχειρήσεις δυσκολεύτηκαν να συνεχίσουν την παραγωγή λόγω του αυξανόμενου κόστους.