Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στο χωράφι οδηγεί στην ανάπτυξη της αγοράς

-Διαφήμιση-

Η αγορά νέων τεχνολογιών για τον αγροτικό τομέα αναμένεται να αυξηθεί από 12,7 δισ. δολάρια το 2019 σε 20,9 δισ. έως το 2024, με ετήσιο ρυθμό αύξησης 10,4%.

Βασικοί παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη αυτής της αγοράς είναι η αυξανόμενη υιοθέτηση της τεχνολογίας του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) από τους αγρότες, με επίκεντρο την παρακολούθηση των ζώων και τον εντοπισμό ασθενειών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των εκμεταλλεύσεων σύμφωνα με την έκθεση της Markets and Markets.

Επίσης, η αυξανόμενη υιοθέτηση συσκευών αυτοματισμού και ελέγχου, τα ευφυή συστήματα άρδευσης και οι εφαρμογές διαχείρισης των εκμεταλλεύσεων, έχουν δημιουργήσει μια νέα προσέγγιση στις γεωργικές πρακτικές και αναμένεται να οδηγήσουν την αγορά συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου σε αύξηση.

Σύμφωνα με τους ερευνητές της Markets and Markets, η Ινδία, η Κίνα και η Ιαπωνία κατέχουν σημαντικό μερίδιο στην αγορά των συστημάτων Διαδικτύου των Πραγμάτων.

-Διαφήμιση-