Οι υπαίθριες τομάτες της Rijk Zwaan

Η εταιρεία Rijk Zwaan Hellas θυγατρική του Rijk Zwaan Ολλανδίας (ενός από τους κορυφαίους σποροπαραγωγικούς οίκους παγκόσμια) ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2016, στην Ιεράπετρα Κρήτης. Η ανάπτυξη και η επιτυχία της Rijk Zwaan Hellas έχει βασιστεί στις μακρόχρονες σχέσεις που έχει αναπτύξει με τους ανερχόμενους πελάτες και τους προμηθευτές της με τους οποίους συνεργάζεται ήδη από τον καιρό της Agrosystem Α.Ε.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της Rijk Zwaan Hellas είναι η μοναδική εταιρική κουλτούρα της, που τοποθετεί τους εργαζομένους της στην καρδιά της επιχείρησης και επομένως στην επιτυχία. Με σκοπό να διατηρήσει και να συνεχίσει αυτό το κλίμα, η σύμπνοια και ο κοινός τρόπος σκέψης των εργαζομένων της είναι υψίστης σημασίας.

Σπόροι υψηλής ποιότητας

Οι σπόροι μας αποτελούν τη βάση για υγιεινά και ελκυστικά λαχανικά. Ο παγκόσμιος πληθυσμός συνεχίζει να μεγαλώνει και οι απαιτήσεις για τρόφιμα αυξάνονται. Γι’ αυτό οι ειδικοί μας στις καλλιέργειες και στο marketing είναι σε στενή επαφή με ολόκληρη την αλυσίδα εμπορίας των κηπευτικών.

Μελετάμε τις εξελίξεις της αγοράς, τις τάσεις των καταναλωτών και τις δημογραφικές μεταβολές, ώστε να αναγνωρίσουμε τις σωστές προτεραιότητες και να σχεδιάσουμε τα κατάλληλα προγράμματα γενετικής βελτίωσης.

Καλλιέργεια τομάτας την περίοδο του καλοκαιριού

Η καλλιέργεια τομάτας τα τελευταία χρόνια για την περίοδο του καλοκαιριού, λόγω των έντονων προβλημάτων με την προσβολή από το έντομο Tuta Absoluta, έχει μεταφερθεί, για την υπαίθρια καλλιέργεια, σε περιοχές με υψόμετρο. Ο κύκλος της συγκομιδής γίνεται μικρότερος, αλλά αποφεύγονται σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα, λόγω των μικρότερων πληθυσμών του εντόμου. Επίσης, αυξάνεται το ποσοστό των αναρριχώμενων υβριδίων στη συγκεκριμένη καλλιέργεια, δίνοντας καλύτερα αποτελέσματα και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Υβρίδια τομάτας για υπαίθρια καλλιέργεια

Στη Rijk Zwaan, η γεύση και η υφή έχουν εξέχοντα ρόλο σε όλα μας τα προγράμματα γενετικής βελτίωσης.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι σημαντικότερες ποικιλίες τομάτας της εταιρείας Rijk Zwaan για υπαίθρια καλλιέργεια:

Despina RZ F1

HR ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

IR Ma/Mi/Mj

❱❱ Υβρίδιο τομάτας beef με μεγάλο μέγεθος, 300 gr.

❱❱ Πολύ καλή γεύση καρπού.

❱❱ Πολύχωρη εσωτερικά.

❱❱ Κυρίαρχο υβρίδιο για υπαίθρια καλλιέργεια σε περιοχές με υψόμετρο.

❱❱ Πολύ υψηλή παραγωγή.

Doricino RZ F1

HR ToMV:0-2/Sbl

IR TYLCV/Ma/Mi/Mj

❱❱ Υβρίδιο τομάτας τύπου βελανίδι.

❱❱ Εύρωστο φυτό γρήγορης ανάπτυξης και συγκομιδής.

❱❱ Χωρίς πράσινη ράχη.

❱❱ Πολύ βαθύ κόκκινο χρώμα.

❱❱ Μπορεί να καλλιεργηθεί και υπαίθρια.

❱❱ Ανεκτικότητα στο cracking και υψηλά επίπεδα Brix.

Manusa RZ F1

HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0  

IR TSWV

❱❱ Υβρίδιο τομάτας ροζ μεγαλόκαρπης.

❱❱ Ζωηρό φυτό με πολύ καλή καρπόδεση ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες.

❱❱ Μπορεί να καλλιεργηθεί και υπαίθρια.

❱❱ Εξαιρετική γεύση αλλά και καλή διατηρησιμότητα για την κατηγορία της.