Υπενθύμιση υποβολής αιτήσεων οπωροκηπευτικών κ Μέτρου 9

✱ Μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2024 θα μπορούν –κατ’ εξαίρεση για το έτος 2023– να υποβάλουν αίτηση για νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στον τομέα των οπωροκηπευτικών οι ΟΠ/ΕΟΠ.

✱ Μέχρι τις 29 Μαρτίου 2024 έχει παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων του Μέτρου 9 του ΠΑΑ 2014-2020 «Σύσταση νέων Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών».