Με υπεραξία βγαίνουν στην αγορά τα ευφυή αμύγδαλα

Επεκτείνεται η τεχνολογία στην καλλιέργεια της καρυδιάς

Θα έλεγε κανείς ότι τα μοναδικά αποτελέσματα της ευφυούς γεωργίας είναι αυτά που μπορεί να μετρήσει κανείς με ποσοτικά στοιχεία για τη μείωση του κόστους παραγωγής και την ποιοτική αναβάθμιση του προϊόντος. Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνα που δεν μπορούν να γίνουν φανερά με δεδομένα και αριθμούς, αλλά μπορούν με άλλους τρόπους να προσφέρουν όφελος στους παραγωγούς.

Ο Αστέριος Νάνος, γεωπόνος της Οργάνωσης Παραγωγών Κελυφωτών Αγροτικού Συνεταιρισμού «Ένωση Ελασσόνας», εξηγεί στην «ΥΧ» τον τρόπο με τον οποίο η εφαρμογή της ευφυούς γεωργίας έχει συμβάλει στην επίτευξη της καλύτερης τιμής πώλησης του αμυγδάλου, στην επέκταση της τεχνολογίας και στην καλλιέργεια της καρυδιάς και στη διεύρυνση της οργάνωσης παραγωγών.

Η πρώτη επαφή των παραγωγών της Οργάνωσης Παραγωγών με την ευφυή γεωργία έγινε με την εγκατάσταση τηλεμετρικών σταθμών gaiasense της εταιρείας NEUROPUBLIC στην καλλιέργεια της αμυγδαλιάς. «Πέρυσι καταφέραμε να πουλήσουμε την παραγωγή στην καλύτερη τιμή της αγοράς σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο των ξηρών καρπών ξεκινούν πάντα με εμάς να διαπραγματεύονται την τιμή του προϊόντος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι γνωρίζουν την ποιότητά του, η οποία οφείλεται εκτός των άλλων και στην εφαρμογή του συστήματος», αναφέρει ο κ. Νάνος.

Καλλιέργεια καρυδιού

Η εφαρμογή, όμως, της ευφυούς γεωργίας στην καλλιέργεια δεν έφερε μόνο καλύτερη τιμή, αλλά και αυξημένο ενδιαφέρον των παραγωγών της Ελασσόνας για την ένταξη στον συνεταιρισμό, καθώς και επέκταση της ευφυούς γεωργίας και στην καλλιέργεια της καρυδιάς, με την οποία ασχολείται η Οργάνωση Παραγωγών, με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού έργου LIFE GAIA Sense (www.lifegaiasense.eu), το οποίο συντονίζει η NEUROPUBLIC. Στo πλαίσιo του έργου, έχουν εγκατασταθεί τρεις σταθμοί στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας, για την καλλιέργεια του καρυδιού.

Η εγκατάστασή τους πραγματοποιήθηκε λόγω της ανάγκης επίτευξης θετικών αποτελεσμάτων και σε αυτή την καλλιέργεια. «Η χρήση της ευφυούς γεωργίας μάς επιτρέπει να αποφύγουμε τις εμπειρικές καλλιεργητικές πρακτικές που εφαρμόζαμε και να στοχεύσουμε στη μείωση του κόστους παραγωγής και την ποιοτική αναβάθμιση του προϊόντος», αναφέρει ο κ. Νάνος.

Η επιλογή των αγροτεμαχίων για την εγκατάσταση των σταθμών gaiasense στην καλλιέργεια της καρυδιάς έγινε με τέτοιοn τρόπο ώστε να ωφεληθεί η ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας, με τους παραγωγούς των αγροτεμαχίων αυτών να είναι ιδιαίτερα θετικοί, καθώς όπως αναφέρει ο κ. Νάνος, ήταν ήδη ενήμεροι για τα αποτελέσματα που υπήρχαν στην καλλιέργεια της αμυγδαλιάς.

Ο Θανάσης Γκουγκούλης, ο ένας εκ των παραγωγών στα αγροτεμάχια του οποίου έχει εγκατασταθεί το σύστημα gaiasense, αναφέρει στην «ΥΧ» ότι «στόχος μας είναι να μη γίνονται περιττές ενέργειες στη χρήση των αγροεφοδιών, να αυξηθεί η ποιότητα του προϊόντος, καθώς η καλλιέργεια θα λαμβάνει μόνο αυτά που έχει ανάγκη, αλλά και να προφυλαχτούμε από ασθένειες και εχθρούς».

Ένταξη νέων παραγωγών

Το αποτέλεσμα της καλύτερης τιμής που επετεύχθη στο αμύγδαλο, η οργάνωση παραγωγών επιθυμεί να την πετύχει και στο καρύδι, σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους παραγωγής. Ο κ. Νάνος τονίζει ότι «η ευφυής γεωργία είναι η γεωργία του μέλλοντος και αυτό το βλέπουν και το αντιλαμβάνονται οι παραγωγοί.

Επειδή, λοιπόν, βλέπουν τα αποτελέσματα που υπάρχουν και τη διαδικασία που ακολουθείται υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον από παραγωγούς της περιοχής να ενταχθούν στην ομάδα. Έχουμε ήδη αρκετές αιτήσεις, καθώς, μέσω της ευφυούς γεωργίας, δίνεται ένα επιπλέον κίνητρο στους παραγωγούς για να γίνουν μέλη της οργάνωσης, αλλά και σε συνεταιρισμούς να εφαρμόσουν την ευφυή γεωργία για να αυξήσουν τα μέλη τους και μέσω αυτού τα οφέλη της συνεργασίας».