Υποβολή Πιστοποιητικού Εφαρμογής Βιολογικής Γεωργίας από τους δικαιούχους

Προθεσμία έως τις 29 Ιουλίου έχουν οι δικαιούχοι της Δράσης 10.1.2 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας» για να προβούν σε καταχώριση και ηλεκτρονική υποβολή του Πιστοποιητικού Εφαρμογής Βιολογικής Γεωργίας στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης, για το έτος εφαρμογής 2019.

Σημειώνεται ότι οι ενταγμένοι δικαιούχοι της πρώτης πρόσκλησης της εν λόγω δράσης δεσμεύονται να συμμετέχουν με τα ενταγμένα αγροτεμάχιά τους στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με δολωματικό ψεκασμό των Περιφερειακών Ενοτήτων Φωκίδας και Βοιωτίας ή να εφαρμόζουν σε αυτά βιολογικές μεθόδους καταπολέμησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών.