Υπολογισμός ιππποδύναμης των τρακτέρ στα Σχέδια Βελτίωσης

-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Στην προδημοσίευση του μέτρου για τα Σχέδια Βελτίωσης, ο υπολογισμός ιππποδύναμης των τρακτέρ γινόταν με βάση και την καλλιέργεια, όμως στην υπουργική απόφαση δεν έχω δει να γίνεται αναφορά. Πώς θα υπολογίζεται η ιπποδύναμη και το είδος του τρακτέρ;

Χρήστος από Καρδίτσα

-Διαφήμιση-

Ο υπολογισμός της ιπποδύναμης του ελκυστήρα γίνεται με τη βοήθεια του αλγορίθμου TEReS, ο οποίος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr. Στο λογισμικό συμπληρώνονται πεδία που αφορούν τη δυναμικότητα της εκμετάλλευσης, τη μελλοντική κατάσταση (είδος και έκταση καλλιέργειας) και την έδρα της μόνιμης κατοικίας (νομός), προκειμένου να υπολογιστεί η ιπποδύναμη του ελκυστήρα που δικαιούται ο υποψήφιος. Κατά παρέκκλιση του ανωτέρω αλγορίθμου, είναι δυνατή η ενίσχυση ελκυστήρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που δίνονται στο Παράρτημα 3 της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Σημειώνεται ότι η ιπποδύναμη που δίνεται από τον αλγόριθμο καθώς και το Παράρτημα 3 της Υπουργικής Απόφασης μπορεί να προσαυξάνονται έως και 10 ίππους. Τέλος, για λόγους τεκμηρίωσης της σκοπιμότητας της επένδυσης, θα πρέπει το είδος του ελκυστήρα που επιλέγεται να αιτιολογείται με βάση τη δυναμικότητα της εκμετάλλευσης.

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki