Τι απαιτήσεις έχει το Υπομέτρο 6.3 (π.χ. ηλικία, καλλιέργεια);

-Διαφήμιση-
Το Υπομέτρο 6.3 τι απαιτήσεις έχει (π.χ. ηλικία, καλλιέργεια); Πού μπορούμε να βρούμε πληροφορίες;

Τάσος από Σέρρες, Έλλη Παπαδοπούλου από Κεντρική Μακεδονία

Το Υπομέτρο 6.3 αφορά τη στήριξη των πολύ μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Ως τέτοιες έχουν χαρακτηριστεί αυτές που έχουν τυπική απόδοση από 5.000 – 8.000 ευρώ. Για να πάρετε μια πρακτική εικόνα για το τι ακριβώς σημαίνει αυτό, στο εύρος αυτό περιλαμβάνονται όσοι έχουν 26,5-42 στρέμματα ελαιοποιήσιμης ελιάς ή 33-53 στρέμματα βαμβακιού ή 54-86 πρόβατα κ.λπ.

Με άλλα λόγια, αποσκοπεί στη στήριξη μικρών παραγωγών που επιπλέον μένουν σε αγροτικές κοινότητες με πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους. Όσον αφορά τις απαιτήσεις, ο δικαιούχος πρέπει να είναι επαγγελματίας αγρότης, να μην υπερβαίνει τα 56 έτη κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης και να έχει ατομικό εισόδημα ίσο με 0,01 – 3.000 ευρώ και συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Ως έτος αναφοράς, θα είναι το ΟΣΔΕ του 2018 και η προκήρυξη του μέτρου αναμένεται προς το τέλος του χρόνου.

-Διαφήμιση-