Υπομέτρο 7.3: Ευρυζωνικό δίκτυο υψηλών ταχυτήτων σε αγροτικές περιοχές 22 νομών

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να εκδοθεί η πρόσκληση στο πλαίσιο του Yπομέτρου 7.3 «Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές»,ΠΑΑκαι Τροφίμων. Πρόκειται για το υπομέτρο που αφορά τη δημιουργία, τη βελτίωση ή την επέκταση ευρυζωνικών υποδομών δικτύων για την κάλυψη των αγροτικών περιοχών.

Το νέο έργο που θα «τρέξει» ονομάζεται Ultrafast Broadband (UFBB) και ο επικαιροποιημένος του φάκελος έχει υποβληθεί ήδη από τα τέλη Νοεμβρίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με όλα τα παραρτήματά του. Μάλιστα, όπως έχει γίνει γνωστό από τις αρμόδιες υπηρεσίες της διαχειριστικής αρχής, είναι ήδη έτοιμα τα σχέδια πρόσκλησης τόσο για το ΠΑΑ όσο και για το ΕΠΑΝΕΚ. Ο λόγος είναι ότι η δράση έχει επιλέξιμο προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη), εκ των οποίων 35 εκατ. ευρώ από το ΕΓΤΑΑ (ΠΑΑ 2014-2020) και 265 εκατ. ευρώ από το ΕΠΑνΕΚ.

Ωστόσο, για να προχωρήσει η έκδοση των προσκλήσεων, απαιτείται να ολοκληρωθεί πρώτα η εκχώρηση από το ΠΑΑ. Μέσα στις επόμενες μέρες, πρόκειται να υπογραφεί ΚΥΑ με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για εκχώρηση της εφαρμογής του μέτρου στην ειδική υπηρεσία.

Το νέο έργο ULTRAFAST BROADBAND (UFBB) περιλαμβάνει την ανάπτυξη εκτεταμένου δικτύου οπτικών ινών όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον τελικό χρήστη που θα του εξασφαλίζουν σύνδεση στο διαδίκτυο με ταχύτητες τουλάχιστον 100Mbps ή τουλάχιστον 100Mbps – αναβαθμίσιμες σε ένα gigabit. Η παρέμβαση θα υλοποιηθεί σε περιοχές με τρόπο συμπληρωματικό σε αντίστοιχες υποδομές που αναπτύσσουν ιδιώτες πάροχοι.

Ωφελημένοι

Η συνεισφορά του στην κάλυψη της ελληνικής επικράτειας εκτιμάται σε 25% (περί τα 3,3 εκατ. κατοίκους και 5.900 οικισμούς, στην πλειονότητά τους μικροί και πολύ μικροί οικισμοί με πληθυσμό λίγων δεκάδων ή εκατοντάδων κατοίκων).

Το ΠΑΑ 2014 – 2020 (ΕΓΤΑΑ) θα συνδράμει στην υλοποίηση της δράσης σε κυρίαρχα αγροτικές περιοχές, οι οποίες ταυτόχρονα «συγκεντρώνουν» ιδιαίτερα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή είναι «ορεινές» ή «νησιωτικές». Ειδικότερα, το ΠΑΑ 2014-2020 θα έχει ως επιλέξιμες αγροτικές περιοχές σε επίπεδο νομού, οι οποίες συγκεντρώνουν τα εξής χαρακτηριστικά: είναι «Κυρίαρχα Αγροτικές Περιοχές» (δηλαδή το ποσοστό του πληθυσμού κατοικεί σε αγροτικές περιοχές – οικισμούς είναι μεγαλύτερο του 50%) και ταυτόχρονα «Ορεινοί» (το ποσοστό του πληθυσμού που διαμένει σε ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές υπερβαίνει το 50%) ή/και «Νησιωτικοί» (είναι νησιά ανεξαρτήτως κατηγορίας μεγέθους νησιού).

Κατά αυτόν τον τρόπο, προκύπτουν 22 νομοί: Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Χίου, Δωδεκανήσου, Ευρυτανίας, Φλώρινας, Φωκίδας, Φθιώτιδας, Γρεβενών, Καστοριάς, Καβάλας, Κεφαλληνίας, Κέρκυρας, Κοζάνης, Κυκλάδων, Λασιθίου, Λευκάδας, Λέσβου, Ρεθύμνου, Σάμου, Θεσπρωτίας και Ζακύνθου.

Στους νομούς αυτούς, θα είναι επιλέξιμοι «λευκοί NGA» οικισμοί, οι οποίοι θα εξειδικευθούν στην προκήρυξη. Πάντως, από μια αρχική ανάλυση της επιδιωκόμενης κάλυψης προκύπτει ότι ο μέσος όρος των κατοίκων ανά «λευκό NGA» οικισμό που πρέπει να καλυφθεί στις παραπάνω περιοχές είναι περίπου 500 κάτοικοι και σε κάθε περίπτωση ο πληθυσμός δεν θα ξεπερνά τους 15.000 κατοίκους.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Στα καλά νέα είναι ότι ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε από την ΕΕ η τελική διαμόρφωση των κριτηρίων επιλογής του υπομέτρου, όπως θα περιλαμβάνονται στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι δικαιούχοι φορείς, αρμόδιοι για την υλοποίηση των σχετικών δράσεων ανάπτυξης δημόσιων ευρυζωνικών υποδομών, όπως φορείς του δημόσιου τομέα ή άλλοι που εποπτεύονται από τους φορείς του Δημοσίου θα πρέπει να καλύπτουν στις προτάσεις τους συγκεκριμένα κριτήρια. Πρώτη προτεραιότητα είναι η παρέμβαση να στοχεύει σε περιοχές που δεν καλύπτονται από ευρυζωνικές συνδέσεις υπερυψηλής ταχύτητας και δεν υπάρχει πρόθεση να καλυφθούν από ιδιωτικές επενδύσεις. Για τον λόγο αυτόν, θα εξεταστεί εάν η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της προσβασιμότητας του πληθυσμού των αγροτικών περιοχών ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών. Στόχος, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου ικανού να προσφέρει ευρυζωνικές συνδέσεις υπερυψηλής ταχύτητας στους τελικούς χρήστες με ταχύτητες τουλάχιστον 100Mbps ή τουλάχιστον 100Mbps – αναβαθμίσιμες σε 1 Gbps.

Επίσης, θα αξιολογηθεί η συνεισφορά – συμβατότητα σε άλλα μέτρα και προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα ή μη, συμπεριλαμβανομένης της μόχλευσης πόρων. Ουσιαστικά, θα αξιολογηθεί η ύπαρξη μόχλευσης επιπρόσθετων πόρων (ιδιωτικών ή κρατικών εκτός εθνικής συμμετοχής σε συγχρηματοδοτούμενα έργα), συνεισφέροντας στη συνέργεια της πράξης με λοιπές παρεμβάσεις του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα και στην μακροχρόνια λειτουργία των έργων ευρυζωνικών υποδομών.