Στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης οι πιο καινοτόμες startups της Ελλάδας

Στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εκπρόσωποι νεοφυών επιχειρήσεων

Endeavor Greece διοργάνωσε στις 10 Δεκεμβρίου κλειστή συζήτηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Πιερρακάκη. 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, που φιλοξενήθηκε στο Υπουργείο, επιχειρηματίες του δικτύου της Endeavor είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον Υπουργό, να μάθουν τα στρατηγικά του σχέδια και να εξερευνήσουν τους τρόπους με τους οποίους οι ίδιοι μπορούν να συμβάλλουν στην κυβερνητική πολιτική, μέσω των καινοτόμων τεχνολογιών που προσφέρουν οι επιχειρήσεις τους.