Ομάδες παραγωγών: Με βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΑΕ η αίτηση στήριξης στο Μέτρο 9 (upd)

Σε τροποποίηση του Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» προχώρησε το ΥΠΑΑΤ

Σε τροποποίηση του Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» προχώρησε το ΥΠΑΑΤ
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Την 1η Τροποποίηση που αφορά στις λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 δημοσίευσε μέσω ΦΕΚ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσίευσε.

Στα δικαιολογητικά αιτήσεων στήριξης στο Μέτρο, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) σε ισχύ, όχι μόνο για νεοεισερχόμενους στον αγροτικό τομέα επαγγελματίες-όπως ίσχυε ως σήμερα, για την τεκμηρίωση της ιδιότητας του γεωργού νεαρής ηλικίας.

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ

Με βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΑΕ η αίτηση στήριξης στο Μέτρο 9

Στο 10% έναντι 30%, που είχε αρχικά οριστεί, μειώνεται ο μέσος όρος αύξησης του όγκου παραγωγής της πενταετίας, που θα διατίθεται στο εμπόριο και θα πληροί τις απαιτήσεις ενός ειδικού «καθεστώτος ποιότητας», όπως προβλέπεται στο Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του ΠΑΑ 2014-2020. Σύμφωνα με την 1η τροποποιητική απόφαση του ΥΠΑΑΤ, διευκρινίζεται ακόμα ότι σχετικά με τα δικαιολογητικά των αιτήσεων στήριξης στο μέτρο απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) σε ισχύ.

Πιο αναλυτικά, η τροποποιητική απόφαση προβλέπει:

  • Αύξηση του όγκου της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο και που πληροί τις απαιτήσεις ενός ειδικού «καθεστώτος ποιότητας» (π.χ. πιστοποιημένη βιολογική παραγωγή, προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης, πιστοποιημένη ολοκληρωμένη παραγωγή): ελάχιστη τιμή ως μέσος όρος της πενταετίας 10% της παραγωγής.
  • Ο υπολογισμός της αξίας παραγωγής για την α΄ δόση πληρωμής της ομάδας παραγωγών ή της οργάνωσης παραγωγών πραγματοποιείται βάσει της μέσης ετήσιας αξίας της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής των μελών κατά τη διάρκεια τριών ετών πριν από τη συμμετοχή τους στην ομάδα ή στην οργάνωση. Η μέση ετήσια αξία προκύπτει από τα αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια). Για τα επόμενα έτη, η αξία παραγωγής περιλαμβάνεται ως εκτίμηση στο επιχειρηματικό σχέδιο και επαληθεύεται από τα αντίστοιχα παραστατικά (τιμολόγια) και τη βεβαίωση της αξίας εμπορευθείσας παραγωγής από ορκωτό λογιστή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ, για το προϊόν ή τα προϊόντα που έχει αναγνωριστεί η ομάδα/οργάνωση, για κάθε ημερολογιακό έτος από την αναγνώρισή τους.
  • Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ιδιότητα του γεωργού νεαρής ηλικίας:

α) Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (δύο όψεων) ή του Διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου που να αποδεικνύει την ηλικία του υποψηφίου και

β) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) σε ισχύ.

Σημειώνεται ότι έχει δοθεί παράταση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης (και άρα και του Επιχειρησιακού Σχεδίου) έως τις 10 Αυγούστου.

Διαβάστε ακόμη: Γιατί αποφεύγουν τη συνεργατικότητα οι Έλληνες παραγωγοί;
-Διαφήμιση-