Οι υψηλές τιμές εισροών και οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί συρρικνώνουν το ζωικό κεφάλαιο της ΕΕ

Έκθεση GAIN του USDA

Οι υψηλές τιμές των ζωοτροφών και της ενέργειας και οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί ωθούν στα σχοινιά τόσο τους βοοτρόφους όσο και τους χοιροτρόφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδηγώντας σε μείωση των εργασιών και αποχωρήσεις από τον κλάδο, σύμφωνα με τα στοιχεία νεότερης έκθεσης του δικτύου διεθνών αγροτικών πληροφοριών (GAIN) του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας (USDA).

Όπως αναφέρει η έκθεση, η εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ σε επίπεδο κρατών-μελών δεν προβλέπεται να ανακόψει τη μείωση της παραγωγής βόειου κρέατος, καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες αναμένεται να επικεντρωθούν ολοένα και περισσότερο στη στήριξη των μικρότερων εκμεταλλεύσεων. Με την εγχώρια παραγωγή να είναι χαμηλότερη, οι εισαγωγές βόειου κρέατος στην ΕΕ προβλέπεται να ανακάμψουν σχεδόν στα επίπεδα προ κορωνοϊού το 2023. Από την άλλη, ο τομέας της χοιροτροφίας στην ΕΕ έχει να αντιμετωπίσει, εκτός από τις υψηλές τιμές των εισροών, και τη μειωμένη εγχώρια και εξαγωγική ζήτηση.

Οι πιέσεις εξωθούν τους βοοτρόφους εκτός κλάδου

Το κοπάδι βοοειδών της ΕΕ βρίσκεται σε πτώση και η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί το 2023. Όπως επισημαίνει η έκθεση του GAIN, τόσο οι εκμεταλλεύσεις γαλακτοπαραγωγής όσο και εκτροφής βοδινού κρέατος έχουν πληγεί από την περιορισμένη διαθεσιμότητα και τις υψηλές τιμές των ζωοτροφών. Η διαρθρωτική ζημία του κλάδου έχει επιδεινωθεί από τις υψηλές τιμές της ενέργειας και τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού.

«Οι κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν τον κλάδο, όχι μόνο λόγω της αύξησης του κόστους, αλλά και λόγω της έλλειψης διαδόχων», τονίζει το δίκτυο. Μια άλλη πρόκληση για τη βιομηχανία είναι οι αυξημένοι περιβαλλοντικοί περιορισμοί, με το GAIN να επικαλείται το παράδειγμα της Ολλανδίας, όπου η κυβέρνηση στοχεύει να μειώσει τις συνολικές εκπομπές αζώτου σε όλους τους τομείς κατά 50% έως το 2030, ασκώντας πίεση στους κτηνοτρόφους.

Χοιροτροφία: Μεγάλες παραγωγικές προκλήσεις και μειωμένη ζήτηση

Μετά το 2020, το κοπάδι χοίρων της ΕΕ βρίσκεται και πάλι σε πτώση. Ο κύριος λόγος είναι ο ίδιος που αναφέρθηκε για τον τομέα των βοοειδών: υψηλές τιμές εισροών και περιβαλλοντικοί περιορισμοί. Ωστόσο, ο ευρωπαϊκός τομέας των χοίρων πιέζεται από δύο επιπλέον παράγοντες, τα κρούσματα της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (ASF) στην Κεντρική Ευρώπη και τη μειωμένη ζήτηση χοιρινού κρέατος από την Κίνα. Οι αρνητικοί παράγοντες της αγοράς οδήγησαν συλλογικά σε πτώση ρεκόρ του συνολικού αποθέματος χοίρων και χοιρομητέρων το 2022.

Με τη συρρίκνωση των κοπαδιών αναπαραγωγής, η προσφορά ζώων για σφαγή αναμένεται να μειωθεί φέτος. Όπως αναφέρει η έκθεση του GAIN, η συρρίκνωση της προσφοράς γουρουνιών δημιουργεί ανταγωνισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών σφαγείων, οδηγώντας σε αύξηση των τιμών. Λόγω των σχετικά υψηλών τιμών, οι πιο αποτελεσματικές εκμεταλλεύσεις αναπαραγωγής και πάχυνσης εξακολουθούν να λειτουργούν με κέρδη. Ωστόσο, για τους περισσότερους χοιροτρόφους, η αυξημένη τιμή του σφαγίου μόλις και μετά βίας αντισταθμίζει το αυξημένο κόστος των ζωοτροφών και της ενέργειας.

Η χαμηλότερη διαθεσιμότητα ζώων για σφαγή θα αναγκάσει, επίσης, τον τομέα σε αναδιάρθρωση. Το 2023, οι εξαγωγές χοιρινού κρέατος προβλέπεται να υποχωρήσουν στα επίπεδα της περιόδου 2016-2019.