Ευρωπαϊκό δίκτυο για την ΚΑΠ δημιούργησε το ENRD

Τη δημιουργία ενός δικτύου για την ΚΑΠ παρουσιάζει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αγροτική Ανάπτυξη (ENRD), το οποίο πρόκειται να λειτουργήσει ως μία πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών, αλλά και καλών πρακτικών από το ένα κράτος-μέλος στο άλλο, σε σχέση με την εφαρμογή της ΚΑΠ.

Στόχος είναι όλοι οι ενδιαφερόμενοι και οι εμπλεκόμενοι στον αγροτικό τομέα να έρθουν σε επαφή διαμέσου ενός ενιαίου δικτύου. Η επίσημη παρουσίαση του δικτύου θα πραγματοποιηθεί στις 6 Οκτωβρίου.

Πρακτικές εφαρμογές της γνώσης και της τεχνολογίας διαθέσιμες στους αγρότες

Στο ίδιο μήκος κύματος, προκειμένου να αυξηθεί η υιοθέτηση της καινοτομίας στον αγροτικό τομέα, αλλά και οι εμπλεκόμενοι να κατανοήσουν τη σημασία της γνώσης και της τεχνολογίας κινείται η EIP-AGRI.

Για αυτόν τον λόγο, δημιούργησε μία νέα διαδικτυακή σελίδα για την παρουσίαση των Συστημάτων Γνώσης και Καινοτομίας στην Ευρώπη, επιτρέποντας σε κάθε ενδιαφερόμενο να ενημερωθεί και να γνωρίσει όλες τις πτυχές της καινοτομίας και της γνώσης, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εφαρμοστούν στον αγροτικό τομέα.

Σύμφωνα με την EIP-AGRI, η γνώση και η καινοτομία διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο βοηθώντας τους αγρότες, τους δασολόγους και τις αγροτικές κοινότητες να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις. Για να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι που εμπλέκονται στον αγροτικό τομέα συνδέονται και ότι η γνώση μοιράζεται μεταξύ όλων όσοι τη χρησιμοποιούν και την παράγουν, απαιτούνται αποτελεσματικά «Συστήματα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας» (AKIS) σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό θα υποστηρίξει περαιτέρω την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που λειτουργούν στην πράξη.

Για την προώθηση των παραπάνω, η EIP-AGRI έχει ετοιμάσει ενημερωτικά έγγραφα, αλλά και βίντεο για την επίτευξη της αποτελεσματικής ροής γνώσης σε όλη την αγροδιατροφική αλυσίδα στην Ευρώπη. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα της EIP-AGRI, στην οποία εκτός από βίντεο και ενημερωτικά έγγραφα, μπορεί να βρει πρακτικές εφαρμογές καινοτομίας, αλλά και να επισκεφτεί τις ιστοσελίδες ευρωπαϊκών έργων που αφορούν την τεχνολογία στον αγροτικό τομέα.