Αυτό το άρθρο είναι 31 μηνών

«ZeroFoodWaste»: Τα απόβλητα τροφίμων δεν είναι για…πέταμα! – Ερευνητικό έργο ΕΛΓΟ και ΑΠΘ

10/12/2021
3' διάβασμα
zerofoodwaste-ta-apovlita-trofimon-den-einai-giapetama-erevnitiko-ergo-elgo-kai-apth-249300

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάθε χρόνο απορρίπτονται περίπου 88 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων τροφίμων, ποσότητα που ισοδυναμεί σε 173 kg αποβλήτων ανά ευρωπαίο πολίτη και με σχετικό συνολικό κόστος που εκτιμάται σε 143 δις. ευρώ.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) του ΟΗΕ, μεταξύ 25% και 30% των τροφίμων χάνονται ή σπαταλιούνται παγκοσμίως, συμβάλλοντας στο 10% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Για τους παραπάνω λόγους, το 2018 η ΕΕ νομοθέτησε ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 το διαχωρισμό, τη συλλογή και δυνητική ανακύκλωση αυτών των αποβλήτων προωθώντας παράλληλα δράσεις ενθάρρυνσης για την επαναχρησιμοποίησή τους μέσω κομποστοποίησης ή αποικοδόμησης και την ενίσχυση παραγωγής νέων υλικών.

Στο ως άνω πλαίσιο, γίνεται αντιληπτό ότι ο βασικότερος αρωγός για την επίτευξη των στόχων είναι η ενημέρωση, η εξοικείωση και η ενεργοποίηση όλου του κοινωνικού ιστού για τις αρχές και τα οφέλη της κυκλικής οικονομίας. Αναντίρρητα, η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και η αλλαγή νοοτροπίας αποτελεί την πιο υποσχόμενη στρατηγική για την εξασφάλιση ενός υγιούς μέλλοντος, καθώς ακόμα και μικρές αλλαγές σε καθημερινές συνήθειες μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Το έργο «ZeroFoodWaste»

Το έργο ZeroFoodWaste αντιμετωπίζει τις παραπάνω προκλήσεις με τη δημιουργία κόμβου διάχυσης αρχών κυκλικής και κοινωνικής οικονομίας από απόβλητα τροφίμων μέσα από τη σύμπραξη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) και του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (ΣΕΠ). Επιστημονικά υπεύθυνος του έργου είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Χημείας ΑΠΘ, κ. Αναστάσιος Ζουμπούλης, και Συντονιστής του έργου ο Εντεταλμένος Ερευνητής του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, κ. Παναγιώτης Κούγιας. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας μέσω της δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης».

Το ZeroFoodWaste προτίθεται να συμβάλλει δυναμικά στη διάδοση ερευνητικών αποτελεσμάτων αναφορικά με ορθές πρακτικές και οφέλη που προκύπτουν από την επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων τροφίμων στο πλαίσιο της κυκλικής και κοινωνικής οικονομίας. Ο κόμβος επικεντρώνεται στη γεφύρωση και διασύνδεση της παραγόμενης γνώσης από τα ερευνητικά κέντρα (που αρκετές φορές παραμένει αναξιοποίητη ή δεν γίνεται γνωστή) με τρόπο πειστικό, στοχευμένο, κατανοητό και εκλαϊκευμένο στους τελικούς αποδέκτες που είναι η ευρύτερη κοινωνία. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το σημείο υπεροχής και πρωτοτυπίας του Zero Food Waste είναι η αξιοποίηση στο έπακρο κάθε διαθέσιμου πόρου, και ταυτόχρονα, η εντυπωσιακή δυναμική της ολοκληρωμένης επικοινωνιακής εργαλειοθήκης διαφοροποιώντας το εγχείρημα στο «χάρτη» της ερευνητικής δραστηριότητας και διάδοσης ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δρ. Παναγιώτης Κούγιας, Ερευνητής ΙΕΥΠ/ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Συντονιστής έργου

Email: [email protected]

 

 

Καθ. Αναστάσιος Ζουμπούλης, Τμήμα Χημείας ΑΠΘ

Επιστημονικά Υπεύθυνος έργου

Email: [email protected]

 
ΓΡΑΦΕΙ: