Η ζωτικότητα του κλάδου αποτυπώνεται στις εξαγωγικές του επιδόσεις

του Γιάννη Γιώτη, προέδρου Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων

Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων & ποτών είναι ο κλάδος της εμπιστοσύνης, της βιώσιμης επιχειρηματικότητας και της προσαρμογής στους γρήγορους μετασχηματισμούς που επιβάλλει η εποχή μας.

Είναι παραδοσιακά ένας κλάδος με ιδιαίτερη βαρύτητα στην οικονομία της χώρας, αλλά και στη ζωή των πολιτών. Με κύκλο εργασιών 16 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύει το 26,3% του συνόλου της μεταποίησης και διατηρεί την πρώτη θέση σε αριθμό εργαζομένων, αλλά και επιχειρήσεων στην ελληνική μεταποίηση.

Στο σύγχρονο περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από αλλεπάλληλες κρίσεις και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, ο αγροδιατροφικός κλάδος συνεχίζει να αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης με πολλαπλασιαστικό παραγωγικό χαρακτήρα και τεράστιο κοινωνικό ειδικό βάρος.

Αποτελεί την αφετηρία για την παραγωγή αξίας και σε άλλους τομείς, όχι μόνο παραγωγικούς, αλλά και τριτογενείς, όπως για παράδειγμα ο τουρισμός.

Αδιαπραγμάτευτη δέσμευσή μας είναι η παραγωγή προϊόντων διατροφής που ξεχωρίζουν για την ποιότητα, την ασφάλεια, τα καινοτόμα και βελτιωμένα διατροφικά χαρακτηριστικά τους και την προστιθέμενη αξία τους. Στο πλαίσιο αυτό, στην καρδιά του ενδιαφέροντος βρίσκονται πάντοτε οι καταναλωτές, η ικανοποίηση των σύγχρονων απαιτήσεων και αναγκών τους και η διατήρηση της εμπιστοσύνης τους.

Η ζωτικότητα του κλάδου αποτυπώνεται επιπλέον στις έντονα βελτιωμένες εξαγωγικές επιδόσεις του σε ολόκληρο τον κόσμο, που προωθούν ταυτόχρονα τις αξίες μας και τη φήμη της χώρας μας. Στόχος μας είναι η περαιτέρω προώθηση της εξωστρέφειας και η ενίσχυση της πολιτισμικής διάστασης του τόπου μας με την εγχώρια παραγωγή (τα παραδοσιακά μας προϊόντα και η μεσογειακή διατροφή αποτελούν στοιχεία πολιτισμού).

Έρευνα, εκσυγχρονισμός, εξειδίκευση

Επιπλέον, η βιομηχανία τροφίμων & ποτών επενδύει σημαντικά κεφάλαια σε έρευνα, ανάπτυξη, καινοτομία και νέες βιώσιμες μεθόδους παραγωγής. Παρακολουθεί από κοντά τις ραγδαίες εξελίξεις που σημειώνονται στον τομέα και που σήμερα επηρεάζονται άμεσα από τη γεμάτη αβεβαιότητες επισιτιστική κρίση.

Βέβαια, η θετική ανταγωνιστικότητα του κλάδου σχετίζεται άμεσα και με το ανθρώπινο δυναμικό του, κυρίως δε με τα προσόντα που το δυναμικό αυτό ενσωματώνει, τόσο σε γνώσεις, όσο και σε εξειδίκευση. Αυτό σημαίνει ότι είναι ζωτικής σημασίας η αναβάθμιση της επιστημονικής και τεχνικής κατάρτισης, όπως και η συνεχής επιμόρφωση του υπάρχοντος ανθρώπινου κεφαλαίου, ώστε οι άνθρωποί μας να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις εξελίξεις.

Η απαιτούμενη μετάβαση σε πιο ανθεκτικές και βιώσιμες αλυσίδες αξίας και η απάντηση στις πολλαπλές σύγχρονες προκλήσεις χρειάζονται μεταρρυθμίσεις και προϋποθέτουν τη συμβολή όλων των εμπλεκομένων στην αγροδιατροφή φορέων: πρωτογενούς παραγωγής, μεταποίησης, λιανεμπορίου, εστίασης, τουρισμού, αλλά και της Πολιτείας, των κοινωνικών εταίρων και των πολιτών.

Ο αγροδιατροφικός κλάδος πρέπει να παραμείνει ισχυρός, ανταγωνιστικός και βιώσιμος και να συνεχίσει να προσφέρει ποιότητα, διατροφική αξία και απόλαυση, μέσα από τα προϊόντα που παράγει!

Αδιαπραγμάτευτη δέσμευσή μας είναι η παραγωγή προϊόντων διατροφής που ξεχωρίζουν για την ποιότητα, την ασφάλεια, τα καινοτόμα και βελτιωμένα διατροφικά χαρακτηριστικά τους και την προστιθέμενη αξία τους