Οι Copa-Cogeca παρουσίασαν τις θέσεις τους για τη μελλοντική ΚΑΠ

Οι κορυφαίες ευρωπαϊκές αγροτικές οργανώσεις δημοσιοποίησαν τις θέσεις τους για την Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2020.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της Copa, Martin Merrild, «η ΚΑΠ είναι μία ιδιαίτερα επιτυχημένη πολιτική. Με συνολικό προϋπολογισμό που αντιστοιχεί μόλις στο 1% των συνολικών δημοσίων δαπανών των κρατών, εξασφαλίζει την υγιεινή διατροφή του Ευρωπαίου πολίτη και την ισχυροποίηση της υπαίθρου». Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αρχιτεκτονική της ΚΑΠ. Κατά τη γνώμη της Copa, η λειτουργία των δύο πυλώνων με ενιαίο τρόπο σε όλη την ΕΕ είναι επιβεβλημένη, ενώ οι άμεσες ενισχύσεις αποτελούν βασικό μέσο σταθεροποίησης των αγροτικών εισοδημάτων σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική περίοδο. Προϋπόθεση για τα παραπάνω αποτελεί η ενίσχυση μόνο των ενεργών αγροτών που παράγουν τρόφιμα, δημόσια αγαθά και υπηρεσίες. Ως προτεραιότητες κρίνονται επίσης τα μέτρα εκείνα που αξιοποιούνται για την αντιμετώπιση της αστάθειας και της αβεβαιότητας της αγοράς, καθώς και της διαχείρισης των οικονομικών κινδύνων.

-Διαφήμιση-

«Όλα τα νέα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να συμπληρώσουν τα υφιστάμενα και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις άμεσες πληρωμές. Αυτό απαιτεί νέους οικονομικούς πόρους», δήλωσε με έμφαση ο πρόεδρος της Copa. Τέλος, τόνισε και τη σημασία της ανάπτυξης της υπαίθρου μέσω των μέτρων της διακήρυξης για «Μια Καλύτερη Ζωή για τις Περιοχές της Υπαίθρου.

Οργανώσεις και τεχνολογία στο επίκεντρο

Ο Πρόεδρος της Cogeca T. Magnusson, συνέδεσε τη μελλοντική ΚΑΠ με την ψηφιακή τεχνολογία και την ευφυή παραγωγή. «Η γεωργία και κτηνοτροφία ακριβείας βοηθούν τους αγρότες να παράγουν περισσότερα, χρησιμοποιώντας λιγότερα. Εισροές όπως τα λιπάσματα για παράδειγμα, μπορούν να εφαρμοστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια, γεγονός που μειώνει το κόστος παραγωγής», ανέφερε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ποσοστό της τιμής ενός προϊόντος που τελικά καταλήγει στον παραγωγό και τόνισε: «Η αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων του αγροτικού τομέα και η διαμόρφωση των προϋποθέσεων για να λειτουργήσουν οι αγρότες συλλογικά, αποτελούν τα μέσα με τα οποία θα ενισχυθεί η θέση του αγρότη στη διατροφική αλυσίδα και θα βελτιωθεί η διαπραγματευτική του δύναμη».

-Διαφήμιση-
Delegate