Έως και 60.000 ευρώ για επίδοξους νέους επιχειρηματίες

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και οι λεπτομέρειες ενίσχυσης

Προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, που δίνει σε άνεργους τα οικονομικά εφόδια για την ίδρυση της δικής τους επιχείρησης. Στο -προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ- πρόγραμμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1η Ιανουαρίου του 1991.

Η χρηματοδότηση που δύναται να προσφέθεί στους δικαιούχους για τη σύσταση της επιχείρησης μπορεί να φτάνει μέχρι και τις 60.000 ευρώ.

Η επιχείρηση θα πρέπει να δραστηριοποιείται σε έναν από τους παρακάτω τομείς:

 • Αγροδιατροφή
 • Ενέργεια
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Υγεία – Φάρμακα
 • Υλικά – Κατασκευές

Η ενίσχυση θα αφορά:

 • Τον μηχανολογικό εξοπλισμό (Η/Υ, Software, μηχανήματα, κ.α)
 • Το λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή τηλεφωνία)
 • Τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες για τα 2 πρώτα χρόνια λειτουργίας (παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, χρήση εξοπλισμού, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες -ανάλυση αγοράς, κ.α.)
 • Τις δαπάνες προβολής και δικτύωσης
 • Το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)
 • Τον γενικό εξοπλισμό (γραφεία, καθιστικά κ.α.)
 • Τις παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ
 • Αμοιβές τρίτων

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

 • Να γίνει έναρξη στη ΔΟΥ
 • Δυνατότητα υποβολής μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης.
 • Το επιχειρηματικό σχέδιο να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθ’ όλη τη διάρκεια της επένδυσης.

Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 μήνες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης.