Έως 26 Οκτωβρίου οι δηλώσεις συμμετοχής στα βραβεία “Made in Greece”

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών στη διαγωνιστική διαδικασία του θεσμού

-Διαφήμιση-

Η 26η Οκτωβρίου 2015 ορίστηκε ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των συμμετοχών στη διαγωνιστική διαδικασία της 2ης διοργάνωσης των βραβείων “Made in Greece”. Λόγω της πρόσφατης εκλογικής διαδικασίας, κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί επιπλέον χρόνος προετοιμασίας για όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό. Τα βραβεία διεξάγονται υπό την αιγίδα του υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού.

Ο ανωτέρω θεσμός αποτελεί πρωτοβουλία της Ελληνικής Ακαδημίας Μάργκετινγκ (ΕΛ.Α.Μ.) και εντάσσεται σε μια φιλόδοξη προσπάθεια ενδυνάμωσης και διάδοσης ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου καινοτομίας και εξωστρέφειας, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις παραγωγής και μάρκετινγκ προϊόντων. Βασικά κριτήρια αξιολόγησης θα αποτελέσουν η ποιότητα, η καινοτομία, η διαφοροποίηση, οι στοχευμένες αγορές, τα διεθνή δίκτυα διανομών, και τα ισχυρά brand names. Απώτερος σκοπός είναι η ανάδειξη και η επιβράβευση παραγωγικών επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και επιτυγχάνουν εξαιρετικές επιδόσεις στη δημιουργία και διάθεση προϊόντων με σημαντική προστιθέμενη αξία για την Ελληνική Οικονομία, προάγοντας παράλληλα την ανάπτυξη και την ευημερία της χώρας.

Συνεπώς, τα βραβεία “Made in Greece” απευθύνονται στο σύνολο των επιχειρήσεων και οργανισμών που παράγουν στην Ελλάδα και οι δραστηριότητές τους εμπίπτουν στις κατηγορίες των βραβείων:

  • Επώνυμου Ελληνικού Προϊόντος
  • Καινοτόμου Προϊόντος
  • Εξαγωγικής Αριστείας
  • Αγροτικής Αριστείας
  • Τεχνολογικής Αριστείας
  • Επιχειρηματικής Αριστείας
  • Νεοφυούς Παραγωγικής Αριστείας

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και οργανισμοί, μπορούν να καταθέτουν την υποψηφιότητά τους ηλεκτρονικά με καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 26η Οκτωβρίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες
CIVITAS – Δημήτρης Γκούβας, Senior Account Executive
email: [email protected] – τηλ. 219 9991946
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛ.Α.Μ.
email: [email protected] – τηλ. 210 8203665

Για υποβολή συμμετοχής:
Μαρία Παπαοικονόμου – ERASMUS Conferences Tours & Travel S.A.
email: [email protected] – τηλ. 210 7414733

-Διαφήμιση-