Έως 30 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για τα ιδρυτικά μέλη του νέου υπερ – συνεταιρισμού

Έως 30 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για τα ιδρυτικά μέλη του νέου υπερ – συνεταιρισμού

Σε ανακοίνωσή της η ΕΑΣ Αγρινίου αναφέρει πως στη δεύτερη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε προ ημερών στην Αθήνα, οι μεγαλύτερες συνεταιριστικές επιχειρήσεις της χώρας, επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να ενώσουν τις δυνάμεις τους και από κοινού να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου τα ελληνικά συνεταιριστικά προϊόντα να αποκτήσουν, μέσω στοχευμένων δράσεων και πρωτοβουλιών, την προστιθέμενη αξία που δικαιούνται, με όποιο πολλαπλασιαστικό όφελος θα έχει αυτό, τόσο για τις ίδιες τις επιχειρήσεις και το νέο φορέα, όσο και για τους παραγωγούς, αλλά και για την εθνική οικονομία.

«Η ίδρυση του Αστικού Προμηθευτικού Παραγωγικού Εμπορικού Συνεταιρισμού Συνεργαζόμενων Ελληνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στοχεύει στο να αποτελέσει ομπρέλα για την εμπορία, προώθηση, ενδυνάμωση και ανάπτυξη των ελληνικών συνεταιριστικών προϊόντων διατροφής.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από όσες συνεταιριστικές επιχειρήσεις επιθυμούν να συνυπογράψουν το ιδρυτικό καταστατικό, λήγει στις 30 Δεκεμβρίου. Εξυπακούεται ότι οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που έχουν τεθεί, με το σημαντικότερο εξ’ αυτών να ορίζει ετήσιο τζίρο κατ’ ελάχιστο ένα εκατομμύριο ευρώ», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.