3ος διαγωνισμός αγροτικής μαθητείας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στοχεύει στην εξεύρεση νέων ατόμων

3ος διαγωνισμός νέων αγροτών στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η ανάγκη ενίσχυσης του αγροτικού κλάδου με νέους εξειδικευμένους αγρότες ωθεί στην εξεύρεση νέων μεθόδων εκπαίδευσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο διαγωνισμός αγροτικής μαθητείας που ξεκίνησε το 2012 και διανύει ήδη την τρίτη χρονιά του.

Η διοργάνωση θα λάβει χώρα στο Bishop Burton College, στο Ηνωμένο Βασίλειο, 10-15 Ιουλίου. Στοχεύει στην εξεύρεση νέων ατόμων, τα οποία θα είναι ηλικίας 18-25 ετών και θα έχουν μεράκι για τη γεωργία. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ από τους εκατοντάδες, θα επιλεχθούν δέκα τελικοί επιλαχόντες. Οι δοκιμασίες που θα περάσουν σχετίζονται με την ανάδειξη των ηγετικών τους ικανοτήτων, την ικανότητά τους να διαχειριστούν με επιτυχία μία επιχείρηση, αλλά και με τη δυνατότητά τους να εργάζονται ομαδικά. Στόχος της μαθητείας αυτής είναι να εμπνεύσει και να μεταδώσει τη διαδικασία της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στις νεότερες γενιές.

Το πρόγραμμα λειτουργεί ενθαρρυντικά για την ανάπτυξη και άλλων προγραμμάτων σε διεθνές επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση, τα προγράμματα μαθητείας, αποτελούν βασικές μεθόδους δια βίου εκπαίδευσης στην αγγλική γεωργία, καθώς το 5% περίπου των αγροτών παρακολουθούν προγράμματα μαθητείας, διάρκειας 12 μηνών.

Χριστίνα Καραβοκύρη