Από 82 ευρώ το μήνα θα ξεκινούν οι εισφορές των αγροτών

Άνθρακες αποδείχτηκε ο «θησαυρός» των χαμηλότερων ασφαλιστικών εισφορών για τους αγρότες καθώς και της αυτονομίας του ΟΓΑ αφού, παρά τις περί του αντιθέτου διαρροές από το υπουργείο Εργασίας, οι θεσμοί άναψαν τελικά «κόκκινο» στις σχετικές πρωθυπουργικές δεσμεύσεις.

Έτσι, σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή – κι εφόσον δεν υπάρξουν νέες αλλαγές καθ’ υπόδειξη των δανειστών- οι αγρότες δε θα εξαιρεθούν από το γενικό κανόνα του νέου συστήματος που θέλει τις εισφορές για τον κλάδο κύριας σύνταξης να διαμορφώνονται στο 20% του φορολογητέου εισοδήματος των ασφαλισμένων.

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ύπαιθρος Χώρα», εάν στο ποσοστό αυτό προστεθεί το 6,95% των εισφορών για τον κλάδο υγείας και το 0,5% υπέρ της Αγροτικής Εστίας, ο τελικός λογαριασμός για τους αγρότες ανεβαίνει στο 27%., δηλαδή πάνω από το ¼ του εισοδήματος θα «απορροφάται» από τον νέο Ενιαίο Φορέα Κύριας Ασφάλισης στον οποίο εντάσσεται και ο ΟΓΑ όσον αφορά τις συνταξιοδοτικές τους αρμοδιότητες(σ.σ. η διοικητική αυτοτέλεια αφορά μόνο το προνοιακό κομμάτι).

Επιπλέον, πολύ πιθανό είναι να αλλάξει και ο χρόνος καταβολής των εισφορών ώστε αυτές να καταβάλλονται πλέον ανά τρίμηνο –αντί για εξάμηνο που ισχύει τώρα- δεδομένου ότι για το εν λόγω ζήτημα υπάρχει στο νομοσχέδιο παραπομπή σε σχετική υπουργική απόφαση.

Σε μια προσπάθεια να «χρυσώσει» το χάπι, η κυβέρνηση αποφάσισε να χαμηλώσει τη βάση υπολογισμού του κατώτατου ασφαλιστέου εισοδήματος που πλέον αντιστοιχεί στο 70% του κατώτατου μισθού (αντί για το 80% που προέβλεπε το αρχικό Σχέδιο Κατρούγκαλου), γεγονός που κατεβάζει την ελάχιστη μηνιαία εισφορά στα επίπεδα των 82 ευρώ (από σχεδόν 94 ευρώ του αρχικού Σχεδίου). Επιπλέον η αύξηση από το σημερινό 7% στο 20% για τις εισφορές σύνταξης «σπάει» σε περισσότερα κομμάτια και, πιο συγκεκριμένα, σε έξι δόσεις. Το πρώτο κύμα αυξήσεων (από 7% στο 10%) που θα αφορά τις εισφορές του β’ εξαμήνου 2016 θα υπολογιστεί βάσει των υφιστάμενων ασφαλιστικών κατηγοριών οι οποίες, σημειωτέον, καταργούνται από την επόμενη χρονιά. Αντίστοιχη περίοδος προσαρμογής αλλά τριετoύς διάρκειας θεσπίζεται και για τις αυξήσεις στις εισφορές υγείας.  Ειδικότερα:

-Κατώτερο όριο εισφορών και ασφάλισης: Ως κατώτερο ασφαλιστέο εισόδημα ορίζεται το ποσό που αναλογεί στο 70% του προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Δηλαδή 586,08 Χ 70%= 410,256 Χ 20%= 82,051 ευρώ θα είναι η ελάχιστη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά. Από το αρχικό σχέδιο Κατρούγκαλου, υπενθυμίζεται, προέκυπτε ελάχιστη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά 93,77 ευρώ. Στο ανώτατο όριο δεν υπάρχει διαφοροποίηση αφού παραμένει το δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού, δηλαδή 5.860 ευρώ, ήτοι μέγιστη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά 1.172,16 ευρώ.

Το χρονοδιάγραμμα των αυξήσεων

Το ύψος της μηνιαίας εισφοράς σύνταξης διαμορφώνεται από 1/7/2015 έως 31/12/2016 στο 10% επί των υφισταμένων ασφαλιστικών κατηγοριών.

Από 1/1/2017 έως 31/12/2017 η εισφορά διαμορφώνεται στο 14% του φορολογητέου εισοδήματος, από 1/1/2018 έως 31/12/2018 στο 16%, από 1/1/2019 έως 31/12/2019 στο 18%, από 1/1/2020 έως 31/12/2020 στο 19%, από 1/1/2021 έως 31/12/2021 στο 19.5% και από 1/1/2022 στο 20%.

Η εισφορά υγείας αυξάνεται από 1/1/2016 έως 31/12/2016 στο 3,61% των υφιστάμενων κατηγοριών, από 1/1/2017 έως 31/12/2017 στο 4,73% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος, από 11/1/2018 έως 31/12/2018 στο 5,84% και από 1/1/2019 έως 31/12/2019 στο 6,95%.

Πληρωμή ασφαλίστρων

Ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής στο χρονοδιάγραμμα καταβολής των εισφορών των αγροτών αφήνει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, παραπέμποντας σε μελλοντική υπουργική απόφαση. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται η πληρωμή να γίνεται ανά τρίμηνο (αντί για εξάμηνο σήμερα).

Στην περίπτωση οικογενειακής εκμετάλλευσης, ως φορολογητέο εισόδημα ορίζεται το κατώτερο ασφαλιστέο εισόδημα των 410,256 ευρώ –εκτός κι αν το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα είναι ανώτερο από το γινόμενο των μελών της εκμετάλλευσης επί της ελάχιστης βάσης υπολογισμού της εισφοράς αναγόμενη σε ετήσια βάση.  Σε αυτή την περίπτωση, η εισφορά ισούται για όλα τα μέλη της εκμετάλλευσης με το πηλίκο της διαίρεσης του εισοδήματος προς τον αριθμό των μελών της.

Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι αγρότες με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα έως 4.923 ευρώ θα καταβάλλουν για εισφορές κύριας σύνταξης συνολικά 984,612 .ευρώ το χρόνο ενώ για εισοδήματα άνω των 70.333 ευρώ οι εισφορές παραμένουν σταθερές στα 14.064 ευρώ ετησίως.

Μεταβατική περίοδος και για τις συντάξεις ΟΓΑ

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται και μια μεταβατική περίοδος μέχρι τις 2030 ώστε να καταργηθεί η υφιστάμενη προνοιακή σύνταξη και να εφαρμοστεί το νέο σύστημα με την εθνική (384 ευρώ) και την ανταποδοτική. Στο διάστημα αυτό, όσοι συνταξιοδοτηθούν εντός του 2017 θα λάβουν σύνταξη κατά 93,80% με τον παλιό τρόπο και κατά 6,20% από το άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης.

Για όσους συνταξιοδοτηθούν από 1/1/2018 έως 31/12/2030 το ποσό της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης αυξάνεται σταδιακά κατ’ έτος σε ποσοστό 12,90%, 19,60%, 26,30%, 33%, 39,70%, 46,40%, 53,10%, 59,80%, 66,50%, 73,20%, 79,90, 86,60%, 93,30% αντίστοιχα.

Γιάννης Τσατσάκης

(Aναδημοσίευση από το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας ‘Ύπαιθρος Χώρα’)