Οι αρδεύσεις φέρνουν πιο κοντά πανεπιστήμια και παραγωγούς

Οι αρδεύσεις φέρνουν πιο κοντά πανεπιστήμια και παραγωγούς

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός «Σπάρτακος» και ο Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Κομοτηνής προετοιμάζονται, με αρωγό την Αναπτυξιακή Ροδόπης, να καταθέσουν πρόταση στο Μέτρο 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 2014-2020, που αφορά συνεργασίες μεταξύ πανεπιστημίων και παραγωγών. Στην παρούσα φάση, ετοιμάζεται η πρόταση που θα κατατεθεί μόλις βγει η προκήρυξη. 

Το σχέδιο αφορά τη συνεργασία τους με το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης και στοχεύει στην εφαρμογή ορθών καλλιεργητικών πρακτικών στο βαμβάκι που θα μειώσουν λιπάσματα και φυτοφάρμακα, προστατεύοντας το περιβάλλον. «Επιδιώκεται η εξοικονόμηση ύδατος στην άρδευση, η σωστή διαχείριση των φυτοφαρμάκων και η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας», δηλώνει στην «ΥΧ» ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, Χριστόδουλος Χατζηαποστόλου. «Θα ξεκινήσει η εφαρμογή σε συγκεκριμένα στρέμματα καλλιέργειας βαμβακιού στον Νομό Ροδόπης, σε διαφορετικής σύστασης χωράφια, ώστε να μπορέσουν να εξαχθούν καλύτερα συμπεράσματα».

Οι αρδεύσεις φέρνουν πιο κοντά πανεπιστήμια και παραγωγούς Ο κ. Χατζηαποστόλου εξηγεί ότι το πρόγραμμα εφαρμόστηκε πιλοτικά από το πανεπιστήμιο σε έναν μικρό αγρό και τώρα σχεδιάζουν να το επεκτείνουν σε μεγαλύτερες εκτάσεις, ακολουθώντας συγκεκριμένη φιλοσοφία. «Θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τις γνωστές πρακτικές καλλιέργειας και ποτίσματος, όπως ο πύραυλος που καταναλώνει πολλές κιλοβατώρες. Χρειάζεται να περάσουμε στη χρήση συστημάτων στάγδην άρδευσης, για την ελαχιστοποίηση της σπατάλης του νερού, με μηχανήματα που θα είναι μετεωρολογικοί σταθμοί και υγρασιόμετρα, που θα ορίζουν πότε και πόσο πρέπει να ποτίσουμε για να αποφύγουμε την άσκοπη κατανάλωση ρεύματος και νερού». Ταυτόχρονα, διευκρινίζει ότι με την ιδανική ποσότητα νερού δεν σοκάρονται τα φυτά, τονίζοντας ότι οι περισσότεροι αγρότες είναι εμπειροτέχνες. «Το σημαντικότερο είναι να μην εξαντλήσουμε τον υδροφόρο ορίζοντα».

Μαρία Αμπατζή