Βοιωτία: Κτηνοτρόφοι και ΚΑΠ επηρεάζουν την καλλιέργεια καλαμποκιού

Παιχνίδια στον κάμπο

Βοιωτία: Κτηνοτρόφοι και ΚΑΠ επηρεάζουν την καλλιέργεια καλαμποκιού

Προβληματισμένοι είναι φέτος οι παραγωγοί καλαμποκιού στη Βοιωτία. Οι μειωμένες τιμές του προϊόντος, σε συνδυασμό με το κόστος παραγωγής, δεν δίνουν το κατάλληλο ερέθισμα ώστε να προσελκύσει τους αγρότες να επιλέξουν αυτή την καλλιέργεια. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το φυτό είναι υδροβόρο και ενεργοβόρο με υψηλές απαιτήσεις σε λιπάσματα και σπόρους, οι παραγωγοί στρέφονται σε άλλες εναλλακτικές καλλιέργειες, όπως της μηδικής. Την παρτίδα, όμως, για φέτος έσωσε το βαμβάκι, μειώνοντας τις εκτάσεις σε βάρος του κατά 15%, για να πάρει μέρος αυτού το καλαμπόκι.

Η πολιτική του πρασινίσματος της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το είδος της καλλιέργειας. Ο τρόπος διαχείρισης του προϊόντος, δηλαδή νωπή ή ξερή συγκομιδή, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις τιμές της αγοράς. Αυτό επηρεάζεται από τις παραγόμενες ποσότητες κυρίως των γειτονικών βαλκανικών χωρών, οι οποίες συντελούν και στις τελικές τιμές. Τα τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί στροφή στη νωπή αξιοποίηση (ενσιρωμάτα) και μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες επιλέγουν στο σιτηρέσιο των ζώων αυτό το είδος διατροφής. Οι αυτοματισμοί στα συστήματα τροφοδοσίας των κτηνοτροφικών μονάδων έχουν τη δυνατότητα αύξησης της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων. Η κλειστή κτηνοτροφία αλλάζει τον παραδοσιακό χαρακτήρα και τον ρόλο των Ελλήνων κτηνοτρόφων στη διατροφή των ζώων με θετικές ή αρνητικές συνέπειες. Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει και τις τελικές αποφάσεις των παραγωγών για το είδος της καλλιέργειας είναι η έξαρση των εντομολογικών προσβολών (σεζάμια και πυραλίδα), οι οποίες επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις αποδόσεις του φυτού.

Τα μεγέθη είναι ενδεικτικά της καλλιέργειας, αλλά και της απόδοσης του προϊόντος:

  • Kόστος παραγωγής σπόρων: 25 ευρώ/στρέμμα (100% εισαγόμενοι)
  • Κόστος λιπασμάτων: 45-50 ευρώ /στρέμμα
  • Τιμές πώλησης ξερού καλαμποκιού: 0,18 ευρώ/κιλό Μ.Ο.
  • Τιμές πώλησης ενσιρώματος: 0,04 ευρώ /κιλό
  • Αποδόσεις ανά στρέμμα: Ξερό 1.400-1.700 κιλά και ενσίρωμα 7-8 τόνοι

Γιάννης Σάρρος