Γ. Κουφουδάκης: Έρευνα και καινοτοµία να γίνουν κτήµα των παραγωγών

Τετάρτη 4 Νοεµβρίου, ώρα 10.00 το πρωί. Αποµένουν λίγες µόνο ώρες για να ξεκινήσουν οι εργασίες του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Αγροτική Ανάπτυξη, και στο Ζάππειο Μέγαρο επικρατεί έντονη κινητικότητα

Ι. Κουφουδάκης: Κόστος εισροών, ελληνοποιήσεις και αδήλωτη εργασία τα «αγκάθια» της ελληνικής γεωργίας

 

Αναζητώντας απαντήσεις, απευθυνθήκαµε στον Γιάννη Κουφουδάκη,  Διευθύνοντα Σύµβουλο της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ, η οποία δραστηριοποιείται έντονα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας στον αγροτικό τοµέα. «Θα ήµουν ευτυχής αν νέοι -κυρίως σε ιδέες- άνθρωποι εισέλθουν στον αγροτικό χώρο και προσπαθήσουν να αλλάξουν τα κακώς κείµενα. Δεν µπορεί να µιλάµε για ανασυγκρότηση και αναγέννηση του αγροτικού τοµέα στηριζόµενοι στις ίδιες ιδέες, στους ίδιους ανθρώπους, στις ίδιες καλές ή κακές πρακτικές του παρελθόντος. Χρειαζόµαστε νέο αίµα, νέους ανθρώπους. Πρέπει να δείξουµε στη νέα γενιά την απαιτούµενη εµπιστοσύνη, και να της δώσουµε τα εργαλεία για να προσφέρει και να συµβάλει στο βαθµό που µπορεί».
 
Είναι η δεύτερη φορά που η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ αναλαµβάνει την πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή ενός συνεδρίου για τον αγροτικό τοµέα. Γιατί είναι σηµαντική µια τέτοια προσπάθεια;

Πράγµατι, είναι το δεύτερο συνέδριο που διοργανώνει η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. Αυτή τη φορά, όµως, το συνδιοργανώνουµε µε τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και τον Σύνδεσµο Ελληνικής Κτηνοτροφίας, κυρίως για να προβάλουµε τις θέσεις και τα προβλήµατα του αγροδιατροφικού τοµέα στη χώρα µας, και να πούµε ότι τα πράγµατα δεν οδεύουν προς την καταστροφή αλλά υπάρχει µέλλον, αρκεί να το οργανώσουµε και να το συντονίσουµε σωστά. Κι ελπίζω από το συνέδριο να προκύψει το συµπέρασµα για την ανάγκη συγκρότησης ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης του αγροτικού τοµέα, µε βάση το οποίο θα µπορούµε να αξιολογούµε και να κρίνουµε κάθε απόφαση που λαµβάνεται ή δεν λαµβάνεται, αλλά και κάθε ενέργεια που γίνεται ή όχι. Στόχος µας, αυτή η πρωτοβουλία να γίνει θεσµός. Βέβαια, δεν δραστηριοποιούµαστε στον χώρο των συνεδρίων. Είµαστε µια εταιρεία µε παραγωγική δραστηριότητα στον αγροτικό τοµέα. Και θεωρώ ότι στον 1,5 χρόνο λειτουργίας της, έχουµε ήδη κάνει αρκετά πράγµατα.
 
Θα µας δώσετε µερικά παραδείγµατα; 

Πιστεύουµε ότι µε τη βοήθεια της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ όλο το σύστηµα των επιδοτήσεων και του ΟΣΔΕ εξυγιάνθηκε αρκετά, και λειτουργούν όλα καλύτερα απ’ ότι παλαιότερα.

Ως εταιρεία, είχαµε καθοριστικό ρόλο στη δηµιουργία νέων οµάδων παραγωγών κυρίως για τους συνεταιρισµούς που είναι µέλη µας, ιδιαίτερα το τελευταίο εξάµηνο. Επενδύσαµε σηµαντικά σε έργα εισαγωγής καινοτοµίας στον αγροτικό χώρο, συνάψαµε ένα συµφωνητικό συνεργασίας µε το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο για εξασφάλιση θέσεων εργασίας µεταπτυχιακών φοιτητών και προσπαθούµε να παρακολουθούµε τις εξελίξεις στον αγροτικό τοµέα που γίνονται στην Ε.Ε., γι’ αυτό και συστήσαµε ένα γραφείο στις Βρυξέλλες. Θεωρώ δε πολύ σηµαντική τη συµβολή της GAIA ΕΠΕΙΧΕΙΡΕΙΝ στην ενηµέρωση των αγροτών και αγροτικών συνεταιρισµών µέσω των δεκάδων ηµερίδων που κάναµε µε στόχο την ενηµέρωσή τους για την ΚΑΠ, τις καλλιεργητικές πρακτικές κ.ά. 
 
Ποια είναι κατά τη γνώµη σας η σχέση του νέου Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) µε τις οµάδες παραγωγών;

Αρχικά να τονίσω ότι το νέο ΠΑΑ έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Είναι δυσάρεστο το γεγονός ότι είµαστε µέσα στο 10% των κρατών που ακόµα δεν έχουν εγκρίνει πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης. Από την άλλη, το πρόγραµµα φαίνεται να είναι πολυδιασπασµένο. Κατά τη γνώµη µου, θα έπρεπε να είναι πιο συγκεντρωµένο και να εξυπηρετεί καλύτερα τρεις, τέσσερις στόχους που θέτουµε, παρά να προσπαθήσει να καλύψει όλη την γκάµα του αγροτικού τοµέα. Όσον αφορά στις οµάδες παραγωγών, υπάρχουν όντως πάρα πολλά µέτρα τα οποία ενισχύουν αυτή την προσπάθεια, και αυτό είναι σηµαντικό. Εξίσου σηµαντικό είναι αυτά τα µέτρα να έχουν µεταξύ τους και µια λογική εξάρτηση.

Αρχικά, πρέπει να προκηρυχθεί το µέτρο 9, που διευκολύνει τη σύσταση οµάδων παραγωγών, και να ακολουθήσουν τα άλλα µέτρα, τρία, τέσσερα κλπ., µέσα από τα οποία µπορούν να χρηµατοδοτηθούν οι οµάδες παραγωγών για περαιτέρω δράσεις. Επίσης, και είναι µια προτροπή προς την πολιτική ηγεσία, αφενός µία από τις πρώτες προτεραιότητές της να είναι το µέτρο 2 των αγροτικών συµβούλων, αφετέρου να φροντίσει ώστε το σύστηµα, το οποίο θα ενισχύεται, να είναι βιώσιµο για να λειτουργήσει αυτόνοµα και µετά το τέλος του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης.

Ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ για το άµεσο µέλλον;

Βασικό πρόβληµα του αγροτικού τοµέα στην Ελλάδα είναι το γεγονός ότι ενώ έχουµε σηµαντική έρευνα και καινοτοµία σε πολλά επίπεδα, υπάρχει ένα κενό µεταξύ της θεωρίας και της πράξης. Στόχος µας, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ να αποτελέσει τον δίαυλο µέσω του οποίου η έρευνα και η καινοτοµία που υπάρχει, καθώς και αυτή που εµείς παράγουµε, να περάσει στην πράξη. Να γίνει δηλαδή κτήµα των παραγωγών. Αλλά απαιτούνται συνέργειες. Γι’ αυτό καλούµε οποιονδήποτε έχει να προσφέρει στον αγροτικό τοµέα να γίνει µέλος αυτής της οικογένειας και να συµβάλει στη γενικότερη προσπάθεια, που θα οδηγήσει άµεσα στη βελτίωση του αγροτικού εισοδήµατος, την αύξηση των εκροών και τη µείωση του κόστους παραγωγής.

Επιπλέον, επειδή θεωρούµε ότι το βασικότερο στοιχείο στην αγροτική παραγωγή είναι ο παραγωγός αγρότης και οι οργανώσεις του, είµαστε όσο µπορούµε πιο κοντά τους. Γι’ αυτό κάναµε και την τελευταία αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, στην προσπάθειά µας να αυξήσουµε σηµαντικά το συνεταιριστικό πρόσηµο της εταιρείας, η οποία φαίνεται ότι θα έχει επιτυχή έκβαση µιας και άλλοι 35 µε 40 ακόµα συνεταιρισµοί θα γίνουν µέλη της οικογένειας. Συνολικά, λοιπόν, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ θα έχει 70 µε 75 µετόχους, που θα είναι πλέον από τους δυνατούς συνεταιρισµούς του αγροτικού τοµέα.

Συνέντευξη στη Γεωργία Μπόχτη