Δράμα: 1o πανελλήνιο συνέδριο βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Δράμα: 1o πανελλήνιο συνέδριο βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Η Ένωση Αγροτών Βιοκαλλιεργητών Βόρειας Ελλάδας, διοργανώνει το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας,  στο Παρανέστι Δράμας, στις 22, 23, και 24 Νοεμβρίου 2015.

Το συνέδριο πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παρανεστίου και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκαπίδευσης Παρανεστίου και οι υποστηρικτές του συνεδρίου είναι το δίκτυο «Αιγίλοπας» και η εναλλακτική κοινότητα «Πελίτι».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πλούτο θεμάτων γύρω από την βιολογική κτηνοτροφία στην Ελλάδα τα προβλήματα και τις προοπτικές της, την καλλιέργεια των κτηνοτροφικών ψυχανθών, τις αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων στην Ελλάδα, το θεσμικό πλαίσιο για τη βιολογική γεωργία, τον παραδοσιακό και βιολογικό σπόρο στη χώρα μας αλλά και τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.

Επίσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν «Το σπίτι των σπόρων» στο Μεσοχώρι Παρανεστίου και να ενημερωθούν από τον Παναγιώτη Σαϊνατούδη, συντονιστή της κοινότητας Πελίτι.

Οι πληροφορίες για το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου και τα αιτήματα συμμετοχής είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο της Ε.Α.Β.Β.Ε.