Δύο χρόνια GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Δύο χρόνια GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Η ανάγκη ύπαρξης ενός ισχυρού μετοχικού σχήματος στον αγροτικό τομέα της χώρας, με επιχειρηματικό χαρακτήρα, αποτέλεσε το έναυσμα για τη δημιουργία ενός φορέα, ικανού να συνδέσει κρίσιμης σημασίας στρατηγικούς εταίρους, που δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτόν. Τον παραγωγικό κλάδο, τον χρηματοοικονομικό και τον τεχνολογικό.

Στο πλαίσιο αυτό, πριν από δύο χρόνια συστήθηκε η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ, έχοντας ως μετόχους 70 Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας «Εξέλιξη ΑΕ», θυγατρική εταιρεία του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, ο οποίος κυριαρχεί στην παροχή τραπεζικών υπηρεσιών στον αγροτικό τομέα, και τη Neuropublic ΑΕ, εταιρεία με πολύχρονη και σωρευμένη εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού και στην παροχή τεχνολογιών αιχμής στον αγροτικό χώρο.

Σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις για το 2016

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ σχεδιάζει άμεσα να παρέμβει δυναμικά και πολυδιάστατα στην αγροτική επιχειρηματικότητα του τόπου, σύμφωνα με τους ακόλουθους τέσσερις άξονες.

Προσωποποιημένη συμβουλευτική αγρότη

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ σχεδιάζει να παρέχει σε κάθε αγρότη εξατομικευμένη συμβουλευτική για όλες τις πλευρές της αγροτικής του δραστηριότητας, με κυρίαρχο στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγής του και συνεπακόλουθα της ενίσχυσης του αγροτικού του εισοδήματος. Σε αυτό το πλαίσιο, ο αγρότης θα μπορεί να επιτυγχάνει: α) τη βέλτιστη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων, σύμφωνα με τις πραγματικές του γεωργικές ανάγκες, β) την ορθολογική χρήση των εισροών, με συνέπεια τη μείωση του κόστους παραγωγής του και την προστασία του περιβάλλοντος και γ) την ενδυνάμωση της διαπραγματευτικής του θέσης στην αγρο-διατροφική αλυσίδα μέσω της οργάνωσής του σε κατάλληλα συλλογικά σχήματα, της συμμετοχής του σε βραχείες αλυσίδες προώθησης και διάθεσης προϊόντων και του ανοίγματος νέων αγορών με κατάλληλα καταναλωτικά χαρακτηριστικά.

Από το ψηφιακό ΚΕΑ στο ΚΕΑ με παραγωγικό αποτύπωμα

Τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας της, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ με όχημα το πανελλαδικό της δίκτυο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Αγροτών (ΚΕΑ), εισήγαγε στον αγροτικό χώρο τη χρήση προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών. Ο επονομαζόμενος τεχνολογικός δίαυλος της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ αποτέλεσε τον πληροφοριακό πυρήνα παροχής κοινών ψηφιακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που διευκόλυναν, κατά κύριο λόγο, τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων του παραγωγού προς το κράτος και αντίστροφα. Αυτές οι υπηρεσίες πλέον αναμένεται να εμπλουτιστούν, στοχεύοντας στην ουσιαστική υποβοήθηση της παραγωγικής διαδικασίας με αξιοποίηση εννοιών της ευφυούς γεωργίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, περισσότερες από 20 αυτοχρηματοδοτούμενες πειραματικές πλατφόρμες, που αφορούν βασικές καλλιέργειες της χώρας, θα εγκατασταθούν πανελλαδικά, με στόχο στο άμεσο μέλλον να δώσουν αποτελέσματα ικανά να οδηγήσουν στην παροχή γεωργικών συμβουλών με παραγωγικό αποτύπωμα.

Στρατηγικές εταιρικές συμφωνίες

Ο αγρότης της σημερινής εποχής είναι ένας ενεργός πολίτης που επιχειρεί σε δύσκολες και επισφαλείς συνθήκες και που, συνεπώς, δικαιούται να απολαμβάνει ειδικά προνόμια που εν μέρει δύναται να αντισταθμίζουν τα πολύμορφα ρίσκα της δραστηριότητάς του. Σε αυτό το πλαίσιο, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ θα επιδιώξει να πετύχει στρατηγικές εταιρικές συμφωνίες σε διάφορους κλάδους που, από τη μια πλευρά, θα αναγνωρίζουν τον ρόλο και την αξία του αγρότη, της παραγωγής του και της γης του, και από την άλλη πλευρά, θα τον διευκολύνουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών του στόχων. Είναι αυτονόητο ότι αυτές οι συμφωνίες θα υπηρετηθούν από τα ΚΕΑ, που θα συνεχίσουν να αποτελούν το δομικό στοιχείο διεπαφής με τον αγροτικό κόσμο.

Εξωστρέφεια

Το πρωτοποριακό εγχείρημα της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ θα διαχυθεί με μεγαλύτερη ένταση στο εξωτερικό εκκινώντας από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες. Προς αυτή την κατεύθυνση, το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας θα περιλαμβάνει ειδική συνεδρία, στην οποία θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας.

Διαβάστε ολόκληρο το φάκελο GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στην “Υπαιθρος Χώρα” που κυκλοφορεί