Επένδυση στην εκτροφή ελληνικών προβάτων της φυλής Φριζάρτα

Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Δυτικής Ελλάδας

Στην καινοτομία και στη γενετική βελτίωση των ζώων, που μπορεί να δώσει μεγάλη δυναμική και ώθηση στην ελληνική προβατοτροφία στράφηκε τα τελευταία χρόνια ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Δυτικής Ελλάδας, που βρίσκεται στον Δήμο Στράτου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Ο συνεταιρισμός ιδρύθηκε τον Μάιο του 2004, με πρωτοβουλία νέων κτηνοτρόφων από την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου. Οι παραγωγοί αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους έπειτα από κοινή τους διαπίστωση ότι η ελληνική φυλή προβάτου Φριζάρτα, που εντοπίζεται σε μεγάλη συχνότητα στον τόπο τους, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς τα παραγωγικά της χαρακτηριστικά και θα μπορούσε να οδηγήσει σε ιδιαίτερα αποδοτικά συστήματα παραγωγής, με την εφαρμογή ενός κατάλληλου συστήματος ελέγχου.

Επισημαίνεται ότι σήμερα, τόσο στη Δυτική Ελλάδα όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας, το πρόβατο της φυλής Φριζάρτα κατατάσσεται πρώτο σε ζήτηση, καθώς παρουσιάζει υψηλές αποδόσεις στη γαλακτοπαραγωγή και στην κρεοπαραγωγή.

Ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Δυτικής Ελλάδας αποτελεί την πλέον οργανωμένη συνεταιριστική οργάνωση της χώρας, που εκτρέφει μόνο καθαρόαιμα πρόβατα της φυλής Φριζάρτα. Ο αριθμός των κτηνοτροφικών μονάδων, που ελέγχει σήμερα η συνεταιριστική οργάνωση, είναι 32 και τα ζώα ανέρχονται σε περίπου 5.000 προβατίνες. Στην ευρύτερη περιοχή, και κυρίως στις γειτονικές περιφερειακές ενότητες (Άρτα, Πρέβεζα, Γιάννενα κ.λπ.), βρίσκονται διάσπαρτες περίπου άλλες τόσες εκτροφές, με τον συνολικό πληθυσμό των προβατίνων να φτάνει περίπου τις 10.000.

Καινοτόμο επιχειρησιακό σχέδιο

Βασικός στόχος του συνεταιρισμού είναι η αύξηση της παραγωγικότητας των μονάδων, γεγονός που επιτυγχάνεται μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση των εκτροφέων και την παροχή σε αυτούς τεχνικής στήριξης, προκειμένου να βελτιώσουν την οργάνωση των μονάδων τους και να εισάγουν σύγχρονες τεχνικές, που θα τους επιτρέψουν να βελτιώσουν τους δείκτες αποτελεσματικότητας τόσο για το γάλα όσο και για το κρέας που παράγουν.

«Πρωταρχικός στόχος μας είναι να προωθηθεί η φυλή Φριζάρτα. Θέλουμε να δημιουργηθεί ένας πυρήνας για την αναπαραγωγή της συγκεκριμένης φυλής προβάτου, αλλά και να αυξήσουμε τη γαλακτοπαραγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα της διατήρησης γενετικών πόρων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τώρα μετά την έγκριση του νέου αγροτικού ΕΣΠΑ θα υποβάλουμε νέο φάκελο, καθώς επιδιώκουμε να αυξήσουμε στις 8.000 τις προβατίνες του συνεταιρισμού μας από 5.000 που είναι σήμερα», τόνισε στην «ΥΧ» ο Γιώργος Αντωνάκος, γεωπόνος του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Δυτικής Ελλάδας.

Στο επίκεντρο του επιχειρησιακού σχεδίου του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Δυτικής Ελλάδας περιλαμβάνονται καινοτόμες δράσεις, με έμφαση στη γενετική βελτίωση των ζώων της φυλής Φριζάρτα, τις σύγχρονες τεχνικές αναπαραγωγής, αλλά και την κατάρτιση των κτηνοτρόφων, που είναι μέλη του συνεταιρισμού ή συνεργάζονται με αυτόν.

Πιο αναλυτικά, το επιχειρησιακό σχέδιο του συνεταιρισμού περιλαμβάνει:

  • Την οργάνωση και την τήρηση γενεαλογικού βιβλίου της φυλής Φριζάρτα και την έκδοση γενεαλογικών πιστοποιητικών.
  • Την εφαρμογή και τον έλεγχο της σήμανσης και της ιδιοκτησίας των ζώων.
  • Την εφαρμογή προγράμματος γενετικής βελτίωσης, τον καθορισμό βελτιωτικών στόχων και την εκτίμηση της γενετικής αξίας των ζώων αναπαραγωγής.
  • Την παροχή τεχνικών συμβουλών και τη βελτίωση της τεχνικής (επιλογή, αναπαραγωγή) και της οικονομικής διαχείρισης των προβατοτροφικών μονάδων.
  • Την προώθηση της εμπορίας των ζώων αναπαραγωγής υψηλής γενετικής αξίας, αλλά και την εκπαίδευση και την κατάρτιση των εκτροφέων της φυλής Φριζάρτα.

«Δίνουμε μεγάλη έμφαση στις μεθόδους γενετικής βελτίωσης και συμμετέχουμε σε έρευνες πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων της χώρας, όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το ΤΕΙ Ζωικής Παραγωγής της Φλώρινας κ.ά. Εκτός από τους κτηνοτρόφους που είναι μέλη μας, είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες και παρέχουμε υπηρεσίες που αφορούν την τήρηση στοιχείων γενεαλογίας, τον έλεγχο αποδόσεων του ζωικού κεφαλαίου, την προώθηση της φυλής Φριζάρτα κ.λπ. και σε κτηνοτρόφους που εκτρέφουν τη συγκεκριμένη φυλή σε άλλες περιοχές της χώρας μας», προσθέτει ο κ. Αντωνάκος.

Ιδιαιτερότητες και ανάγκες

Επενδύουν στην εκτροφή ελληνικών προβάτων της φυλής ΦριζάρταΌπως επισημαίνουν οι ιθύνοντες, το πρόβατο της φυλής Φριζάρτα δημιουργήθηκε κατά την περίοδο 1960-1980. Προήλθε από τη διασταύρωση του εγχώριου πεδινού προβάτου με κριούς της φυλής τής τότε ονομαζόμενης Ανατολικής Φρισλανδίας, κυρίως όμως μετά από το 1968, με τη χρήση της τεχνητής σπερματέγχυσης και τη συνεχή εφαρμογή της επιλογής των ομοιόμορφων και καλύτερων σε αποδόσεις προβατίνων και κριών, προσαρμοσμένων καλά στις τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Το πρόβατο της φυλής Φριζάρτα, λόγω των υψηλών του αποδόσεων και του σωματικού του μεγέθους, έχει αυξημένες διατροφικές ανάγκες που θα πρέπει να καλύπτονται αφενός με τη βόσκηση των πλούσιων, πεδινών βοσκοτόπων της περιοχής και αφετέρου με τη χορήγηση μειγμάτων συμπυκνωμένων ζωοτροφών. Επίσης, απαιτεί καλές συνθήκες εκτροφής (σταβλισμού, περιποίησης), οι οποίες θα πρέπει να εξασφαλίζουν στα ζώα συνθήκες άνετης και καλής διαβίωσης, ανάλογα με την ηλικία τους και το παραγωγικό τους επίπεδο. Οι υψηλές αποδόσεις και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του το κατατάσσουν πρώτο σε ζήτηση στη Δυτική Ελλάδα, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας μας.

Ελένη Σταύρου