Επώνυμα προϊόντα ποιότητας μέσω της Συμβολαιακής

Επώνυμα προϊόντα ποιότητας μέσω της Συμβολαιακής

Οι μελισσοκόμοι του Αγροτικού Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Νικήτης Χαλκιδικής επέλεξαν το πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας της Τράπεζας Πειραιώς, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα ρευστότητας και να μην ανασταλούν τα επενδυτικά τους σχέδια, που αφορούν στη λειτουργία καταστημάτων πώλησης των προϊόντων τους.

«Το πρόγραμμα εξασφαλίζει ρευστότητα και άμεση πληρωμή για τον παραγωγό, ο οποίος πληρώνεται εντός μηνός. Με την ειδική κάρτα προμηθεύεται και τα εφόδια του» επισημαίνει ο διευθυντής του Συνεταιρισμού, Γιάννης Καραδήμος, για τον οποίο η τριγωνική σχέση μεταξύ παραγωγού, συνεταιρισμού και τράπεζας είναι «φαινόμενο υγείας».

Το πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας της Τράπεζας Πειραιώς καλύπτει όλη την παραγωγική, εφοδιαστική και μεταποιητική αλυσίδα του προϊόντος, υποστηρίζοντας την επωφελή συνεργασία παραγωγών και επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας, αλλά και τη διάθεση της αγροτικής παραγωγής, με μια κοινή συμφωνία προς την κατεύθυνση του αμοιβαίου οφέλους.

Ο μελισσοκόμος, μέσω της ειδικής κάρτας, την οποία παραλαμβάνει χωρίς χρέωση, έχει εξασφαλισμένο ρευστό, με επιτόκιο από τα χαμηλότερα της αγοράς των επαγγελματιών. Με τον τρόπο αυτό καλύπτει το κόστος παραγωγής, από την αγορά των αγροτικών εφοδίων μέχρι την ενέργεια και τα εργατικά, πετυχαίνοντας χαμηλότερες τιμές. Οι επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί από την πλευρά τους εξασφαλίζουν την απαιτούμενη πρώτη ύλη, προγραμματίζουν τις πληρωμές και γενικότερα τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, ενώ είναι συνεπείς σε συμφωνίες και ρήτρες για την παράδοση των προϊόντων.

Μελισσοκόμοι και Τράπεζα Πειραιώς εξυπηρετούν τον τελικό τους στόχο, που είναι η παραγωγή προϊόντων καλύτερης ποιότητας, που φέρουν «ετικέτα προέλευσης» και «ταυτότητα εμπιστοσύνης», ενισχύοντας τον εξαγωγικό χαρακτήρα των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Ελένη Ρέλου