Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για την καταπολέμηση των ασθενειών των ζώων

Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες Αφορούν την καταπολέμηση των ασθενειών των ζώων

Η ΕΕ ενέκρινε νέο πλαίσιο για την καταπολέμηση των ασθενειών των ζώων σε μια μεταρρύθμιση που είχε στόχο την απλούστευση των απαιτήσεων, τη βελτίωση της εποπτείας και τη σαφέστερη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ γεωργών, εμπόρων και κτηνιάτρων.

Σχολιάζοντας την έγκριση των νέων κανόνων, οι οποίοι αναμένεται να εφαρμοστούν πλήρως μέχρι το 2021, ο Επίτροπος Υγείας της ΕΕ Βιτένις Αντριουκάιτις ανέφερε ότι η μεταρρύθμιση θα εισάγει ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα για την αντιμετώπιση των ασθενειών των ζώων και τη μείωση του αριθμού των κρουσμάτων.

Ο κανονισμός ενοποιεί 40 νομικές πράξεις, απλουστεύει διοικητικές διαδικασίες και παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία για την προσαρμογή των μέτρων στις τοπικές συνθήκες. Προβλέπει, επίσης, ευρύτερη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη χρήση αντιβιοτικών και εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να λαμβάνει επείγοντα μέτρα σε περίπτωση εκδήλωσης σημαντικών εστιών ασθενειών.

“ΥΧ”