Ζητά προσωπικό η ΕΑΣ Τρικάλων

Ζητά προσωπικό η ΕΑΣ Τρικάλων

Η Ε.Α.Σ. Τρικάλων ζητά τις παρακάτω ειδικότητες για εποχική εργασία στο εκκοκκιστήριο του Μεγαλοχωρίου.

  • Τεχνολόγος Γεωπόνος (θέση μία)
  • Ανειδίκευτο εργατικό προσωπικό για το εκκοκκιστήριο
  • Ηλεκτρολόγος (θέση μία)

Πληροφορίες και αιτήσεις από ενδιαφερομένους, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα κεντρικά γραφεία, στο 6ο χλμ Τρικάλων –  Μεγαλοχωρίου, συγκρότημα Μεγαλοχωρίου υπόψη κας Όλγας Μαχιά.
Τηλέφωνο: 24310-22911.