Στο κυνήγι των παλαιών ανεξόφλητων εισφορών ο ΟΓΑ

Πληροφορίες για οικογενειακά επιδόματα και θέματα ασφάλισης από ΟΓΑ Πελοποννήσου

Στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών ανατίθεται και επίσημα η είσπραξη των απαιτήσεων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α) από ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν περίοδο οφειλής μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2013.

Η απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος διευκρινίζει ότι το ΚΕΑΟ αναλαμβάνει και τις αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές, σε περίπτωση ολικής ή μερικής καθυστέρησης της εξόφλησής τους. Επίσης, στις οφειλές συμπεριλαμβάνονται και οι επιβαρύνσεις των παραπάνω από προσαυξήσεις ή/και τόκους υπερημερίας.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για το 2016, το ΚΕΑΟ βρίσκεται στο κυνήγι ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους 15,35 δισ. ευρώ, που έχουν δημιουργήσει 280.893 οφειλέτες, άνω των 5.000 ευρώ από το ΙΚΑ (113.027, με οφειλή 8,5 δισ. ευρώ), τον ΟΑΕΕ (136.678 με οφειλή 4,19 δισ. ευρώ), τον ΟΓΑ (29.792 με οφειλή 219.330.185 ευρώ) και το ΕΤΑΑ (1.396, με οφειλή 101.686.872 ευρώ).

Σημειώνεται ότι για ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά την 30ή Νοεμβρίου 2013, το ΚΕΑΟ αναλαμβάνει από την ίδρυσή του, την είσπραξή τους, μέσω των στοιχείων που δίνονται στο ΙΚΑ. Υπενθυμίζεται ότι έως το τέλος του 2015, από το ΙΚΑ είχαν μεταβιβαστεί στο ΚΕΑΟ οφειλές ύψους περίπου 8,5 δισ. ευρώαπό 113.000 οφειλέτες, με χρέη άνω των 5.000 ευρώ έκαστος. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου το 15% με 16% των οφειλών προς το ΙΚΑ προέρχονται από το ΕΤΕΑ. Προκύπτει δηλαδή ότι περίπου 1,2 δισ. ευρώ είναι χρέη που έχουν συσσωρευθεί στο υπερ-επικουρικό ταμείο.

Να σημειωθεί ότι το ΚΕΑΟ έχει θέσει στόχο να εισπραχθούν εντός του 2016 750 εκατ. ευρώ για οφειλές ύψους 15,35 δισ. ευρώ. Το ποσό είναι υψηλότερο κατά 117 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 632.831.271 ευρώ που εισπράχθηκαν το 2015, έτος κατά το οποίο έτρεξαν δύο ρυθμίσεις χρεών (των 75 και των 100 δόσεων).

Αναλύοντας τα στοιχεία του 2015, προκύπτει ότι μόλις 1.028 οφειλέτες έχουν συγκεντρώσει το 23% των οφειλών, δηλαδή περίπου 3,47 δισ. ευρώ. Επίσης, διαπιστώνεται ότι το 39% των οφειλετών χρωστούν ποσά έως 15.000 ευρώ, που συνολικά ανέρχονται στα 960.293.682 ευρώ. Επίσης, το 19,18%της συνολικής οφειλής, δηλαδή περίπου 2,94 δισ. ευρώ, έχουν δημιουργηθεί μετά το 2010. Τα υπόλοιπα 12,4 δισ. ευρώ ή 80,82% του συνόλου αφορούν χρέη που δημιουργήθηκαν πριν από το 2010, δηλαδή πριν από την έναρξη της οικονομικής κρίσης στη χώρα.

πηγή: euro2day.gr