Μείωση της ευρωπαϊκής παραγωγής σε ηλίανθο και ελαιοκράμβη

Νέα μονάδα Βιομάζας που θα παράγει ενέργεια από υπολείμματα γεωργικών καλλιεργειών ετοιμάζει η ΔΕΗ

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του Αμερικανικού Υπουργείου Γεωργίας (USDA), την περίοδο 2015-2016, αναμένεται μείωση της τάξεως του 11,3% στην παραγωγή ελαιούχων σπόρων (ελαιοκράμβη, ηλίανθος) στην ΕΕ-28.

Αυτό αποδίδεται στην μείωση της καλλιέργειας κατά 1.410.000 στρέμματα (το 2014 καλλιεργήθηκαν 116.630.000 στρέμματα. ενώ φέτος 115.220.000 στρέμματα περίπου).

Τα παραπάνω σύμφωνα με το USDA, είναι αποτέλεσμα κυρίως των μικρότερων εκτάσεων καλλιέργειας ηλίανθου κατά 1.310.000 στρέμματα (από 42.830.000στρ. το 2014 σε 41.520.000 στρ. το 2015) και της ακόμα μικρότερης απόδοσης της παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα στη Γαλλία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, και την Ιταλία σημειώθηκε μείωση της καλλιέργειας ηλίανθου λόγω των παρατεταμένων αντίξοων καιρικών συνθηκών κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Σχετικά με την ελαιοκράμβη – σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία- η παραγωγή σημείωσε αύξηση σε σχέση με πέρσι στην Γαλλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ σε χώρες όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία, και η Τσεχία, η παραγωγή σημείωσε μείωση. Συνολικά η παραγωγή ελαιοκράμβης στην ΕΕ-28 για την περίοδο 2015-2016 δεν αναμένεται να παρουσιάσει μεταβολή.