Οι προοπτικές της αγοράς μήλων στην «ΥΧ»

Καλυτερεύουν οι προοπτικές της αγοράς στα μήλα, τα αχλάδια και τα επιτραπέζια σταφύλια. Αυτό προκύπτει από  μεγάλη έρευνα αγοράς που δημοσιεύεται στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας «ΥΧ».

Η έρευνα καλύπτει τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στην παραγωγή, το εξωτερικό εμπόριο και τις αγορές τριών σημαντικών φρούτων στην ΕΕ-28 και φυσικά στην Ελλάδα. Με αναλύσεις και εκτιμήσεις στην παραγωγή, τα αποθέματα, την κατανάλωση, τις νέες αγορές, τις προωθούμενες ποικιλίες, τις εξαγωγές και τον ανταγωνισμό στις τρεις τελευταίες εμπορικές περιόδους.

Μια ενημερωτική έρευνα για τους παραγωγούς και τις οργανώσεις τους, για τους εξαγωγείς, για το γεωτεχνικό δυναμικό της χώρας, για τους φορείς της μεταποίησης και εμπορίας φρέσκων φρούτων, που αποτελούν ένα από πιο δυναμικούς κλάδους της εγχώριας γεωργικής παραγωγής της χώρας.

Μην χάσετε στο φύλλο της εφημερίδας “ΥΧ” που κυκλοφορεί το πρώτο μέρος: έρευνα για τα μήλα.