Οι 56 «σοφοί»… των αγροτών

-Διαφήμιση-

Την περασμένη Δευτέρα έγινε η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Η βαρύτητα της Επιτροπής αυτής είναι μεγάλη. Παρακολουθεί, συντονίζει, κατευθύνει σε σημαντικό βαθμό το ΠΑΑ. Ακόμη, οι τροποποιήσεις που γίνονται στο περιεχόμενό του, και μέσα σε μία επταετία θα γίνουν πολλές, ψηφίζονται στην Επιτροπή αυτή. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος θεσμός έγινε γνωστός σε όλη την Ευρώπη για κάποιο άλλο λόγο. Αποτέλεσε χώρο ουσιαστικής διαβούλευσης των υπηρεσιών του κράτους με τους εταίρους του αγροδιατροφικού τομέα και της υπαίθρου. Ήταν, επίσης, μία κατάκτηση όσων παράγουν και ζουν από και στον αγροτικό τομέα και την ύπαιθρο.

Η χθεσινή, όμως, εικόνα δεν θύμιζε και πολλά από τα παραπάνω. Η Υπουργική Απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής προβλέπει 56 μέλη με δικαίωμα ψήφου. 16 από αυτά προέρχονται από το υπουργείο Γεωργίας. 15 από πολλά άλλα υπουργεία, 13 από τις περιφέρειες και 13 από διάφορους φορείς. Δύο από τους παραπάνω θα είναι και οι εκπρόσωποι των αγροτών. Η ΠΑΣΕΓΕΣ, που εκπροσωπεί βέβαια τους συνεταιρισμούς και όχι τους αγρότες, και η ΠΕΝΑ, ως εκπρόσωπος των νέων.

Αυτή η σύνθεση, βέβαια, διασφαλίζει ένα καλό χώρο συζήτησης μεταξύ των στελεχών του ευρύτερου Δημοσίου και των υπηρεσιών του. Δεν μπορεί, ωστόσο, να θεωρηθεί ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με τη διαβούλευση των αγροτών και των κατοίκων της υπαίθρου και των εκπροσώπων του ευρύτερου αγροδιατροφικού τομέα, με τις αρχές του κράτους για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει το ΠΑΑ.

Ν. Λάππας

-Διαφήμιση-