Παράταση στο πρόγραμμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Μέχρι τις 14 Απριλίου 2016 παρατείνεται με απόφαση του υφυπουργού Οικονομίας, Αλέξη Χαρίτση η προθεσμία υποβολής των αιτημάτων ολοκλήρωσης του προγράμματος «Ενίσχυση ΜμΕ».
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Μέχρι τις 15 Απριλίου 2016 παρατείνεται με απόφαση του υφυπουργού Οικονομίας, Αλέξη Χαρίτση η προθεσμία υποβολής των αιτημάτων ολοκλήρωσης του προγράμματος «Ενίσχυση ΜμΕ».

Ειδικότερα, τροποποιήθηκε ο οδηγός του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών», ως εξής: «Απεντάσσονται οι επιχειρήσεις (δικαιούχοι) οι οποίες δεν υπέβαλαν Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή έως την 15/4/2016 και ώρα 17:00 μμ, εφόσον δεν έχει προηγηθεί εκταμίευση επιχορήγησης. Της ανωτέρω προθεσμίας (δηλαδή της 15/4/2016) εξαιρούνται τα έργα για τα οποία υποβλήθηκε Αίτημα τροποποίησης Φυσικού – Οικονομικού Αντικειμένου στο χρονικό διάστημα από την 15/12/2015 και μέχρι την 2/3/2016. Για τα έργα αυτά απαιτείται να υποβληθεί Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή έως την 20/5/2016 και ώρα 17:00».

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Αντίστοιχα τροποποιείται και η προθεσμία στο Παράρτημα XIV «Παρακολούθηση έργων», Ενότητα Α’ Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησnς. Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Με την ολοκλήρωση του έργου, και το αργότερο έως την 15/4/2016 και ώρα 17:00 μμ, είναι υποχρεωτική η υποβολή, από πλευράς δικαιούχου, Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Της ανωτέρω προθεσμίας (δηλαδή της 15/4/2016) εξαιρούνται τα έργα για τα οποία υποβλήθηκε Αίτημα τροποποίησης Φυσικού – Οικονομικού Αντικειμένου στο χρονικό διάστημα από την 15/12/2015 και μέχρι την 2/3/2016. Για τα έργα αυτά απαιτείται να υποβληθεί Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή έως την 20/5/2016 και ώρα 17:00».

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress