Άυξηση στη παγκόσμια παραγωγή κρέατος γαλοπούλας

Παραγωγή κρέατος γαλοπούλας

Ετήσια αύξηση που άγγιξε μόλις το 1% σημειώθηκε από το 2000 έως το 2013 στην παγκόσμια παραγωγή κρέατος γαλοπούλας (FAO).

Ενδεικτικά, στην Αφρική η παραγωγή αυξήθηκε από 60.000 τόνους σε περίπου 109.000 τόνους το 2013, αντιπροσωπεύοντας λιγότερο από το 2% του παγκόσμιου συνόλου.

Αντίστοιχα, στην Αμερική η αύξηση ήταν μόλις 1,6% ανά έτος και η παραγωγή αυξήθηκε από 2,8 εκατ. τόνους σε περίπου 3,5 εκατ. τόνους το 2013, αντιπροσωπεύοντας το 62% της παγκόσμιας παραγωγής.

Ελένη Σταύρου