Πουλάει κυπριακή θυγατρική της η ΕΛΓΕΚΑ

Πουλάει κυπριακή θυγατρική της η ΕΛΓΕΚΑ

Στην πώληση της συμμετοχής της στη θυγατρική DIAKINISIS PORT CY προχωράει η ΕΛΓΕΚΑ στο πλαίσιο του νέου στρατηγικού τους σχεδιασμού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., η μεγαλύτερη ελληνική εμπορική επιχείρηση με παρουσία στα logistics και στον κλάδο των τροφίμων από το 1974, ανακοινώνει την υλοποίηση του νέου της στρατηγικού σχεδιασμού.

Πρόκειται για μια σημαντική στιγμή στην ιστορία της ΕΛΚΕΓΑ, κατά την οποία η εταιρία αναλαμβάνει πρωτοβουλία, ιεραρχεί εκ νέου τις προτεραιότητές της και επαναπροσδιορίζει την επιχειρηματική της εστίαση, ώστε να τεθούν οι βάσεις για μια αναπτυξιακή πορεία.

Κεντρική επιδίωξη της εταιρίας και βασικός στόχος της νέας στρατηγικής της είναι η εταιρία να εξακολουθήσει να αποτελεί αναπόσπαστο κρίκο στην τροφοδοτική αλυσίδα και με αυτό το όραμα θα συνεχίσει να αναβαθμίζει το επίπεδο των εμπορικών υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες της και να εγγυάται την ποιότητα των προϊόντων που φτάνουν στους τελικούς καταναλωτές.

Ειδικότερα, βάσει του νέου στρατηγικού σχεδιασμού το επόμενο διάστημα ο Όμιλος θα εστιάσει την προσοχή του σε 3 βασικούς άξονες:

  • Στον τομέα των τροφίμων, μέσω της δραστηριότητας που ιστορικά αναπτύσσει η ΕΛΓΕΚΑ
  • Στα παραδοσιακά logistics στην Ελλάδα μέσω της ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
  • Στην ενίσχυση της εξωστρέφειάς του και του αποτυπώματος του σε εξειδικευμένες (niche) αγορές, μέσω θυγατρικών με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, όπως η Βιοτρός

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΛΓΕΚΑ ΕΛΓΕΚ 0,00% προχωρά σε μια σειρά από πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της στρατηγικής της, στις οποίες εντάσσεται και η απόφαση για πώληση της συμμετοχής της στη DIAKINISIS PORT CY.

Η συγκεκριμένη εταιρία, τα τελευταία χρόνια έχει διαγράψει μια επιτυχημένη πορεία με την υποστήριξη και την τεχνογνωσία της ΕΛΓΕΚΑ ΕΛΓΕΚ 0,00%. Ωστόσο, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν η ΕΛΓΕΚΑ ΕΛΓΕΚ 0,00%αποφάσισε να προχωρήσει, μέσω της θυγατρικής της ELGEKA CY στην πώληση του μεριδίου που κατείχε στην DIAKINISIS PORT CY».