Νέα δράση διμερούς συνεργασίας Ελλάδας – Κίνας

Στην προώθηση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας-Κίνας στο πεδίο της έρευνας προσβλέπει ο Τομέας Έρευνας και Καινοτομίας του υπουργείου Παιδείας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Σε αυτό το πλαίσιο, έγινε γνωστό ότι, με βάση το σχετικό πρωτόκολλο που υπεγράφη τον Ιούνιο του 2014, προβλέπεται σύντομα η προκήρυξη μιας νέας δράσης διμερούς Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε&Τ) για τη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης αυτής, από την ελληνική πλευρά, υπολογίζεται σε δέκα εκατομμύρια ευρώ, με μέγιστη εκτιμώμενη δημόσια δαπάνη ανά έργο της τάξης των 400.000 ευρώ.

Η δράση αυτή έχει ενσωματωθεί στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, διευρύνοντας έτσι τους διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών φορέων των δύο χωρών.

Η νέα προκήρυξη αναμένεται να διευκολύνει τη δημιουργία διμερών στρατηγικών συμπράξεων στον χώρο της Έρευνας και Καινοτομίας, ενισχύοντας το υπόβαθρο για την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς και τη διακρατική μεταφορά τεχνολογίας, με αμοιβαία οφέλη για τις δύο χώρες.

Ο Τομέας Έρευνας και Καινοτομίας του υπουργείου, όπως αναφέρει, προσβλέπει και σε άλλα πεδία που θα συμφωνηθούν από τα δύο μέρη, στο πλαίσιο επέκτασης του πρωτοκόλλου, όπως στη διεπιστημονική συνεργασία στον πολιτισμό και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην αγροδιατροφή, στη θαλάσσια έρευνα κ.α.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας Θαλασσίων Υποθέσεων μεταξύ των δύο χωρών, που περιλαμβάνει θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την συνεργασία σε θέματα Ε&Τ των δύο χωρών, αναμένεται να εξειδικευθεί σύντομα. Μετά από πρόσφατη επίσκεψη αποστολής στην Κίνα από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών-ΕΛΚΕΘΕ, ενισχύθηκαν οι προοπτικές διεύρυνσης της συνεργασίας στο επίπεδο των ερευνητικών οργανισμών και δρομολογούνται τα σχετικά Μνημόνια Συνεργασίας (MoUs).

Ήδη πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις ανάμεσα στην επιστημονική αντιπροσωπεία του ΕΛΚΕΘΕ και αντιπροσωπείες από τα Ωκεανογραφικά Ινστιτούτα της Κίνας (Κρατική Διοίκηση Ωκεανογραφίας). Σε αυτές, συζητήθηκαν θέματα για την ανάπτυξη της συνεργασίας σε τομείς όπως η ‘γαλάζια’ βιοτεχνολογία, η διαχείριση της παράκτιας ρύπανσης, οι έρευνες για την αξιοποίηση των θαλάσσιων ενεργειακών πηγών και των υποθαλάσσιων βιο-γεω-πόρων, οι υποθαλάσσιες γεω-αρχαιολογικές μελέτες κ.ά.

Ακόμη, Ελλάδα και Κίνα συμφώνησαν για την από κοινού στήριξη της πρωτοβουλίας ASEM, που στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη και στις χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ασίας, σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, με τη σύσταση Γραφείου Ε&Τ Συνεργασίας ASEM με έδρα το Πεκίνο.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να λειτουργήσει στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Γραφείο της πρωτοβουλίας ASEM, στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), υπό την αιγίδα και τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και του Υπουργείου Εξωτερικών.

Το ελληνικό γραφείο ASEM θα αναλάβει την ενημέρωση και τον συντονισμό των ευρωπαϊκών φορέων, τη χαρτογράφηση των διμερών συνεργασιών, ενώ συμφωνήθηκε να διοργανώσει το 2ο σεμινάριο ASEM στην Αθήνα την προσεχή άνοιξη, με την συμμετοχή οργανισμών από την Ευρώπη και την Νοτιο-Ανατολική Ασία.

Τέλος, σε εξέλιξη βρίσκεται η δημιουργία στην Κίνα, με την υποστήριξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, ενός κοινού ερευνητικού εργαστηρίου ανάμεσα στο ΙΤΕ και το Μουσείο της Απαγορευμένης Πόλης του Πεκίνου. Το εργαστήριο αυτό θα εστιάζει σε θέματα συντήρησης και προστασίας έργων τέχνης και αρχαιοτήτων με βάση τεχνολογίες λέιζερ.

Πηγή: ΑΠΕ