Πρόσθετος φόρος 32 εκατ. ευρώ για τους αγρότες στον προϋπολογισμό

Ένα πρώτο και, μάλιστα, ποσοτικό δείγμα των επιβαρύνσεων που έρχονται για τους αγρότες από τις αλλαγές σε φορολογία και ασφαλιστικό δίνει ο προϋπολογισμός του 2016 που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Ειδικότερα, στο κομμάτι της φορολογίας, έχουν προβλεφτεί έσοδα 32 εκατ. ευρώ τα οποία θα προέλθουν από την αύξηση των συντελεστών φορολόγησης του αγροτικού εισοδήματος.
Επιπλέον, 79 εκατ. ευρώ (από 36 εκατ. ευρώ φέτος) προϋπολογίζεται να εισπραχθούν από την αύξηση του συντελεστή προκαταβολής φόρου (75% από 55%).

Παράλληλα, στο σκέλος του ασφαλιστικού, υπάρχει πρόβλεψη για πρόσθετα έσοδα 1,76 εκατ. ευρώ εκ των οποίων το 1,1 δισ. προέρχεται από αύξηση εισφορών για τους αγρότες και αύξηση εισφορών σε συνταξιούχους υπέρ ΕΟΠΥΥ.