Σημαία ανάπτυξης για την Ελλάδα ο τομέας της ιχθυοκαλλιέργειας

Oι ιχθυοκαλλιέργειες παραμένουν ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς του εξαγωγικού μας εμπορίου, κερδίζοντας συνεχόμενα μεγαλύτερο μερίδιο στις αγορές του εξωτερικού.

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Μικρομεσαίων Ιχθυοκαλλιεργητών, Σωτήρης Παπαδόπουλος, δήλωσε στην «ΥΧ» ότι ο κλάδος των υδατοκαλλιεργειών και ειδικότερα αυτός των θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών, αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους κλάδους της πρωτογενούς παραγωγής στη χώρα μας. Είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος στον τομέα τροφίμων παγκοσμίως, εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου πρωτεΐνες για τον πληθυσμό, ενώ παράλληλα ως παραγωγική δραστηριότητα είναι απόλυτα συμβατή με το περιβάλλον και από διεθνείς οργανισμούς (IUCN, FAO) αναγνωρίζεται ως αναπόσπαστη συνιστώσα της αειφόρου ανάπτυξης.

Η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος τα τελευταία 25 χρόνια στην θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια, κυρίως των ειδών τσιπούρας και λαβρακιού, και με συνολική παραγωγή 110 – 120.000 τόνους ετησίως βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών -και όχι μόνο- χωρών.

Ταυτόχρονα, έχοντας παραγωγή γόνου (450 εκατ. ιχθύδια ετησίως) και ιχθυοτροφών, αλλά και υψηλή τεχνολογία και τεχνογνωσία σε συνδυασμό με τις κατάλληλες συνθήκες των ελληνικών θαλασσών, μπορεί να αναπτύξει περαιτέρω τον κλάδο, που σύμφωνα και με την μελέτη της McKinsey είναι ένας από τους 10 πυλώνες ανάπτυξης της χώρας.

Επιπρόσθετα, ο κλάδος εξασφαλίζει πλέον των 10.000 θέσεων εργασίας (κατά βάση 12μηνης απασχόλησης) σε νησιωτικές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας, ενώ χαρακτηρίζεται από έντονη εξωστρέφεια. Το 80 – 85% της παραγωγής εξάγεται σε χώρες της ΕΕ (Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία), τις ΗΠΑ, τη Ρωσία κ.ά., με θετικές προοπτικές για περαιτέρω διεύρυνση των αγορών, συμβάλλοντας στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας (πρώτος εξαγωγικός κλάδος τροφίμων) και την εισροή συναλλάγματος.

Επίσης, οι αυξανόμενες ανάγκες σε αλιευτικά προϊόντα παγκοσμίως, αναμένεται να καλυφθούν από την υδατοκαλλιέργεια, λόγω μείωσης των φυσικών αποθεμάτων των θαλασσών.

Νίκος Αντύπας