Σημεία-κλειδιά για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις

Β. Κεγκέρογλου: Αναγκαία η νομοθετική ρύθμιση για να παραμείνουν στο ειδικό καθεστώς περίπου 400.000 αγρότες

Λίγα εικοσιτετράωρα πλέον χωρίζουν τους φορολογούμενους, μεταξύ αυτών και τους αγρότες, από την έναρξη υποβολής των φετινών δηλώσεων με την ακριβή ημερομηνία ενεργοποίησης της σχετικής εφαρμογής στο Taxis να ανακοινώνεται σύντομα από το υπουργείο Οικονομικών.

Αν και οι αλλαγές στη φορολογία του αγροτικού εισοδήματος που θα ισχύσουν από την επόμενη χρονιά δεν έχουν αποσαφηνιστεί ακόμα –αποτελούν ένα από τα αντικείμενα διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς στο πλαίσιο της αξιολόγησης- για τη φετινή χρονιά θα ισχύσει ό,τι και πέρυσι. Δηλαδή φορολογικός συντελεστής 13% από το πρώτο ευρώ ενώ σε ισχύ βρίσκεται και το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ για τις επιδοτήσεις.

Ειδικότερα, το καθαρό εισόδημα που αποκτάται από αγροτική δραστηριότητα θεωρείται πλέον εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή καθαρό κέρδος, και φορολογείται με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ.

Το εισόδημα από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται πλέον με λογιστικό τρόπο (έσοδα μείον έξοδα) ανεξάρτητα από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων ή όχι.

Οι μη υπόχρεοι σε έκδοση φορολογικών στοιχείων που έχουν πραγματοποιήσει και λιανικές πωλήσεις αγροτικών προϊόντων προσθέτουν στα ακαθάριστα έσοδά τους και τις πωλήσεις αυτές που αποδεικνύονται είτε με απλές αποδείξεις είσπραξης είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

Σημειώνεται ότι προκειμένου να δηλωθεί εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό έτος 2015 είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του εντύπου Ε3. Το Ε3 πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί πριν από το Ε1.

Επιπλέον, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν όλα τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2015 ανεξάρτητα από το αν φορολογούνται ή απαλλάσσονται από τη φορολογία.

Είναι υποχρεωτική η δήλωση κάθε ποσού κέρδους που έχει προκύψει από μεταβίβαση επιχειρήσεων, καθώς επίσης και κάθε ποσό κέρδους ή ζημιάς που έχει προκύψει από την πώληση μετοχών, μεριδίων, ομολόγων και εντόκων γραμματίων, παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Εισοδήματα από ενοίκια

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που κατά τη διάρκεια του 2015 δεν εισέπραξαν μισθώματα από ενοικιαστές έχουν το δικαίωμα να μην καταβάλλουν φόρο εισοδήματος για αυτά. Προϋπόθεση είναι να έχουν εκδώσει διαταγή πληρωμής ή να έχουν υποβάλει αγωγή καταβολής μισθωμάτων. Μάλιστα, για να μπορέσουν να τα δηλώσουν θα πρέπει να υποβάλλουν χειρόγραφα τα σχετικά δικαστικά έγγραφα στην εφορία τους και στη συνέχεια θα ξεκλειδώσει ο σχετικός κωδικός της φορολογικής δήλωση.